Nárok na dovolenou po mateřské dovolené v roce 2022

Otázka

Dobrý den, mám dotaz ohledně nároku na čerpání dovolené po ukončení mateřské dovolené.

U zaměstnavatele pracuji od 1. 6. 2016 a smlouva je na dobu neurčitou. Termín porodu je 12. 7. 2022, přesný termín nástupu na mateřskou ještě nevím, ale cca v půlce května (chci jít těch 8 týdnů před porodem).

Nyní mi nastaly zdravotní komplikace a je dost možné, že v nejbližší době budu muset na neschopenku (ale ne pro rizikové těhotenství – neschopenka by byla od obvodního lékaře – jestli to má na to taky nějaký vliv?) a zřejmě se již do práce nevrátím a z neschopenky rovnou přejdu na mateřskou dovolenou.

A tady mi právě vzniká ta otázka – budu mít v tomto případě nárok na proplacení celé dovolené od zaměstnavatele nebo se mi bude nějak krátit? Roční dovolenou zde máme ve výši 25 dní. A předpoklad pro nástup na neschopenku, pokud se situace nezmění, bude nejdéle do konce ledna 2022.

Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem

Vyřešeno
Verča D. 2 roky 1 Odpověď 1401 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Na proplacení dovolené zcela určitě nebudete mít nárok. Proplacení nevyčerpané dovolené, umožňuje zákoník práce, pouze v případě, kdy je ukončován pracovní poměr. V jiných případech proplacení dovolené není možné.

  Co se týká nároku na dovolenou, tak na tu vám vzniká nárok, pokud máte v daném kalendářním roce odpracovány alespoň 4 týdny. Pak je nárok minimálně na dovolenou, za odpracovanou dobu. U vás ale podle všeho bude nárok na dovolenou v plném rozsahu.

  Jako „odpracovaná doba“ se vám započítá jak samotná doba v zaměstnání nyní na začátku roku 2022, tak i následně doba na mateřské dovolené. Tam by to mělo být 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (pokud by se narodila dvojčata).

  Z doby v pracovní neschopnosti, nebo i z následné rodičovské dovolené, se vám započítá maximálně 20 týdnů. Viz. paragraf 216, odstavec 2, zákoník práce:

  (2) Jen do výše dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby nebo dvacetinásobku kratší týdenní pracovní doby se pro účely dovolené považuje za výkon práce doba zameškaná v témže kalendářním roce z důvodu

  a) dočasné pracovní neschopnosti, s výjimkou pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,

  c) čerpání rodičovské dovolené, s výjimkou doby, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,

  (3) Za výkon práce se pro účely dovolené považuje doba překážek v práci uvedených v odstavci 2 pouze tehdy, jestliže zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracoval alespoň dvanáctinásobek stanovené týdenní pracovní doby nebo dvanáctinásobek kratší týdenní pracovní doby.

  Čistě teoreticky, pokud byste nyní první 4 týdny v lednu 2022 pracovala, pak byla na neschopence, a pak 28 týdnů na mateřské dovolené, a pak ještě zbytek roku na rodičovské, tak vám v roce 2022 bude vznikat nárok na dovolenou v plném rozsahu. Jako výkon práce pro nárok na dovolenou, by se vám započítalo 52 týdnů, dovolená by se nijak nekrátila.

  Tuto dovolenou, je pak možné čerpat ihned po skončení mateřské dovolené, před začátkem rodičovské dovolené. Viz paragraf 217, zákoník práce:

  (5) Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

  Nebo ji čerpat nemusíte, pak se vám převede a vy si ji budete moci vybrat po skončení rodičovské dovolené. Viz paragraf 218:

  (5) Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď