Přechod z rodičovské na mateřskou dovolenou (druhé dítě)

Otázka

Dobrý den, v únoru 2023 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, v březnu jsem porodila a po vyčerpání mateřské dovolené jsem nastoupila na rodičovskou dovolenou, kterou jsem si plánovala na 3 roky.

Neplánovaně se mi povedlo znovu otěhotnět a tak mě zajímá, jestli mám znovu nárok na mateřskou dovolenou, když mám se zaměstnavatelem smlouvu na dobu neurčitou a jak je to s nevyčerpanou částkou z rodičovské dovolené na první dítě.

Předem moc děkuji

Vyřešeno
, , , M. 2 měsíce 1 Odpověď 125 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Jestliže máte v zaměstnání pracovní poměr na dobu neurčitou, pak budete mít u dalšího dítěte nárok na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství, podle běžných podmínek.

  V příslušné době před druhým porodem (začátek mateřské je 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu), předáte zaměstnavateli žádost o peněžitou pomoc v mateřství (žádost vám vystaví váš lékař) a oznámíte mu ukončení stávající rodičovské dovolené a nástup na druhou mateřskou dovolenou.

  Tím, že jste stále zaměstnaná (pracovní poměr na dobu neurčitou a aktuálně na rodičovské dovolené), byste měla splňovat všechny podmínky pro nárok na PPM i u druhého dítěte.

  Peněžitá pomoc v mateřství se vám vypočítá ze stejného vyměřovacího základu, jako u prvního dítěte.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 19, odstavec 3:

  (3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

  Výsledná mateřská u druhého dítěte, může být o něco málo vyšší, než kolik to bylo u prvního dítěte (záleží na tom, jaký máte vyměřovací základ, a nakolik se u vás projeví průběžné změny redukčních hranic).

  K datu, ke kterému vám vznikne nárok na PPM na druhé dítě, vám současně zanikne nárok na rodičovský příspěvek u prvního dítěte.

  Můžete si na Úřadu práce, požádat o zvýšení rodičovského příspěvku, tak abyste co největší část RP na první dítě vyčerpala ještě před začátkem druhé mateřské.

  Maximální měsíční částka u rodičovského příspěvku může být 13 000 Kč měsíčně, nebo případně i více (záleží na vyměřovacím základu pro PPM).

  Pokud byste před začátkem druhé mateřské nevyčerpala celý rodičovský příspěvek na první dítě, tak si po narození druhého dítěte můžete na Úřadu práce požádat o jednorázové vyplacení zbylé části z první rodičovské.

  Viz zákon o státní sociální podpoře, zákon číslo 117/1995 Sb., paragraf 30a:

  (1) Rodič, kterému zanikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině, nebo z důvodu vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství na další nejmladší dítě v rodině, má nárok na jednorázovou výplatu částky, která nebyla vyčerpána z celkové částky rodičovského příspěvku na dítě, které přestalo být nejmladším dítětem v rodině. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ nebo že je některý z rodičů k tomuto datu osobou, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu samostatně výdělečně činnou. Jednorázová výplata částky se rodiči vyplatí po narození dítěte, které se stalo nejmladším dítětem v rodině, a to v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, v kterém rodič ohledně narození nejmladšího dítěte v rodině splnil ohlašovací povinnost podle § 61 odst. 1.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď