Výpočet podpory v nezaměstnanosti po neplaceném volnu

Otázka

Dobrý den, chtěl bych se zeptat:

Od 1. 1. 2024 do 2. 4. 2024 jsem měl neplacené volno plus 7 dní dovolené na každý měsíc pro pokrytí zdravotního a sociálního pojištění…

Kdybych teď chtěl dát výpověď, bude se výše podpory počítat z průměru předchozích 3 měsíců?

Pokud teď odpracuji 3 měsíce, bude se podpora počítat z nově odpracovaných měsíců?

Moc děkuji za radu.

Vyřešeno
, Kryštof K. 2 měsíce 1 Odpověď 120 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Hana Nejedlá
  0

  Pro výpočet podpory v nezaměstnanosti je podstatné, k jakému dni vám bude končit zaměstnání (a k jakému dni, se tedy bude vystavovat potvrzení o průměrném výdělku).

  Pokud byste dal „teď“ výpověď, tak vám zaměstnání bude končit až 30. 6. 2024 (při výpovědi, je dvouměsíční výpovědní doba, která začíná až od začátku následujícího měsíce, po doručení písemné výpovědi).

  Zaměstnání případně může být ukončeno i dříve – pak to ale nebude výpověď (můžete se domluvit na ukončení pracovního poměru dohodou).

  Nebo případně může skončit i někdy později – záleží na tom, kdy bude dána výpověď, a na čem přesně se domluvíte.

  Podpora v nezaměstnanosti se nepočítá z průměru za poslední 3 měsíce, ale z průměrného výdělku, za předchozí ukončení kalendářní čtvrtletí (což může být ve výsledku něco dost jiného, než prostý průměr z výplaty za poslední 3 měsíce).

  Ve chvíli, kdy by vám pracovní poměr končil k 30. 6. 2024 (nebo obecně někdy v průběhu druhého čtvrtletí), se pro výpočet podpory v nezaměstnanosti bude používat průměrný výdělek za 1 čtvrtletí 2024 (měsíce leden – březen).

  Pokud by vám zaměstnání končilo až později (od 1. 7. 2024 a dále), tak by se pro výpočet podpory použil průměrný výdělek za druhé čtvrtletí (měsíce duben až červen). Nebo při ukončení zaměstnání od 1. 10. 2024 to bude průměrný výdělek za 3 čtvrtletí (červenec až září), …. atd.

  Podmínky pro stanovení průměrného výdělku, jsou popsány v zákoníku práce – viz paragraf 351 až 362.

  Průměrný výdělek, se počítá ze skutečně odpracovaných hodin, včetně práce přesčas a z hrubé mzdy, za takto odvedenou práci.

  Pouze v případě, kdy v rozhodném období není odpracováno alespoň 21 dní, tak se pro výpočet nedá použít průměrný výdělek, a namísto toho se použije pravděpodobný výdělek – viz paragraf 355:

  § 355 Pravděpodobný výdělek

  (1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

  (2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď