Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Jan Beneš
  0

  Výše srážek při insolvenci se řídí ustanoveními v Občanském soudním řádu, zákon číslo 99/1963, paragraf 276 až 281. Srážky při insolvenci odpovídají srážkám z důvodu přednostní pohledávky.

  Výše srážek se tedy nijak neřídí tím, jaké jsou vaše náklady na živobytí nebo jinými podobnými okolnostmi. To soud ani nikdo jiný nebude zohledňovat.

  Při insolvenci máte nárok, na nezabavitelné minimum a dále na jednu třetinu ze zbylé části vašeho platu (mzdy), která zůstane po odečtení nezabavitelného minima.

  Základní nezabavitelné minimum je od 1. 1. 2021 ve výši 7 872,80 Kč. Pokud byste měla nějaké dítě (děti), nebo manželka, pak se částka zvyšuje o 2 624,30 Kč za každou takovou osobu.

  Z toho, co zůstane z čisté mzdy (platu), pak dostáváte ještě jednu třetinu.
  Pokud by byl zbytek čisté mzdy vyšší než 20 994 Kč, pak vše nad tuto částku už jde na insolvenci. A na třetiny by se dělila částka 20 994 Kč.

  Vaše náklady na živobytí/bydlení jsou zahrnuty již v základní nezabavitelné částce. Stanovují se „paušálně“. Základní nezabavitelná částka v sobě zahrnuje životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení (platné od 1. 1. 2021).

  To, že doložíte vyšší náklady, které vám budou vznikat v souvislosti s novým bydlením, vám tedy nijak nepomůže.

  Pokud budete bydlet v nájmu, a bude splňovat příslušné podmínky, pak případně můžete mít nárok na sociální dávku příspěvek na bydlení. U ní ale záleží na splnění několika podmínek.

  Další problém může být i to, že u této sociální dávky se posuzuje výše příjmu. A vám by se jako příjem nepočítalo to, co vám reálně zůstává po srážkách na insolvenci, ale vaše čistá mzda před srážkami. Tj. může nastat situace, že budete mít „příliš“ vysoký příjem, i když vám reálně zůstává podstatně méně.

Přidejte odpověď