Přepis auta před vyhlášením insolvence

Otázka

Měsíc před vyhlášením insolvence jsem svoje auto přepsala na dceru. Insolvenční správce mi sdělil, že na moji dceru podá žalobu a auto jí zabaví a prodá.

Dcera o mé insolvenci neví.

Má právo to udělat?

Vyřešeno
Kajatara 2 roky 1 Odpověď 1742 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Jan Beneš
  0

  Během insolvence (oddlužení) dochází k prodeji majetku dlužníka, a pokud to nepostačuje k úhradě dluhů, tak i k následným splátkám (insolvenční splátky ze mzdy nebo z jiného příjmu).

  S insolvencí, je spojena řada povinností a omezení, které je nutné respektovat. Část z nich slouží především k tomu, aby se zabránilo dlužníkům ve vyhýbání se povinnosti splácet své dluhy.

  Jedním z významných omezení, je možnost nakládat s majetkem. To se netýká jen samotné doby insolvence (obvykle 5 roků, kdy máte povinnost hlásit insolvenčními správci všechny mimořádné příjmy, včetně dědictví, apod.), ale insolvenční správce má možnost přezkoumat i všechny převody majetku, i před zahájením insolvence (a to až 5 roků zpětně, před podáním insolvenčního návrhu).

  Viz paragraf 242, insolvenčního zákona (zákon číslo 182/2006 Sb.):

  § 242 Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů

  (1) Odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám.

  (2) Má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám.

  (3) Úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení.

  Cílem tohoto opatření jsou situace, kdy dlužníci převedou všech svůj majetek na jiné osoby, a následně požádají o oddlužení.

  Insolvenční správce má tedy možnost napadnout všechny smlouvy o prodeji, převodu či darování, apod., vašeho majetku, až 5 roků zpětně před tím, než jste podala návrh na oddlužení.

  O případném prohlášení o neplatnosti takového úkonu, rozhoduje soud. Je zde možnost u soudu prokázat, že se nejednalo o úmysl zkrátit věřitele.

  Může se jednat o případy, kdy byl poskytnut příležitostný dar v přiměřené výši, nebo něco jiného – viz paragraf 240, odstavec 4:

  (4) Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není

  a) plnění uložené právním předpisem,

  b) příležitostný dar v přiměřené výši,

  c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo

  d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

  Pokud insolvenční správce podává žalobu na vaši dceru, ta bude mít následně možnost se u soudu vyjádřit. Pokud by se jí povedlo prokázat, že darování auta, spadá pod některou z výše uvedených výjimek (paragraf 240, odstavec 4), pak by soud měl rozhodnout, o zamítnutí žaloby.

  Pokud se to prokázat nepovede, pak soud rozhodne o tom, že má vaše dcera povinnost, vydat majetek insolvenčnímu správci.

  Celou věc, asi bude případně lepší konzultovat s nějakým právníkem, který vám přesněji řekne, jaké jsou možnosti, ve vašem konkrétním případně.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď