Kolik peněz mi má být strháváno v insolvenci – invalidní důchod a mzda?

Otázka

Kolik peněz mi bude strháváno v insolvenci? Mám invalidní důchod 11.592 Kč a přivýdělek v průměru 13.000 Kč.

Zajímalo by mne, jak se vypočítají srážky na insolvenci?

Dohromady důchod + mzda nebo každý zvlášť.

Děkuji

Vyřešeno
, , pavel 2 roky 1 Odpověď 1668 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Jan Beneš
  0

  Vzhledem k tomu, že neznám všechny okolnosti, tak vám bohužel nemohu přesně spočítat, jak konkrétně by to u vás mělo být. Mohu poradit jen v obecné rovině.

  Během insolvence, pokud jsou prováděny srážky ze mzdy (nebo i z jiných příjmů, které podléhají srážkám, jako je právě invalidní důchod, nebo případně i jiné důchody, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti a další příjmy), vám zůstává nezabavitelná částka, a k tomu jedna třetina ze zbylého příjmu.

  V případě, že máte více různých plátců příjmů (zaměstnavatel vám platí mzdu a ČSSZ vám platí invalidní důchod), tak se nezabavitelná částka použije jen jednou. A to zpravidla u toho plátce příjmu, kde je příjem vyšší (určuje soud, resp. insolvenční správce).

  V případech, kdy jsou příjmy nižší, než nezabavitelná částka, tak soud může rozhodnout o tom, že se nezabavitelná částka rozdělí a poměrná část z ní se pak uplatní u jednotlivých plátců příjmu (někdy soud rozhodne o tom, aby se všechny příjmy posílali insolvenčnímu správci, který pak řeší srážky sám).

  Tj. obecně to funguje tak, že například u mzdy (zmíněných cca 13 000 Kč), by se uplatnila nezabavitelná částka. U mzdy by srážka na insolvenci byla poměrně nízká. A ze mzdy by zůstalo nezabavitelné minimum a jedna třetina ze zbytku mzdy (dvě třetiny ze zbytku mzdy dostane insolvenční správce).

  U invalidního důchodu by se pak už nezabavitelná částka uplatnit nemohla, a z něj by tedy zůstala jen jedna třetina, a dvě třetiny by dostal insolvenční správce.

  S nezabavitelnou částkou je to v roce 2022 trochu složitější. Nezabavitelné minimum se zvyšuje 2x. Poprvé od začátku roku (od 1. 1. 2022), kdy se zvyšují normativní náklady na bydlení. Podruhé se nezabavitelné minimum zvýší od dubna (od 1. 4. 2022), kdy se zvýší životní minimum.

  Toto zvýšení nezabavitelné částky, se ale projeví ve výpočtu insolvenční srážky až se zpožděním. Například u lednového zvýšení, se to u výplaty projeví až v únoru. V lednu, dostáváte ještě výplatu za prosinec, kdy se postupuje podle podmínek platných v předchozím roce. V únoru, kdy už je vyplácena mzda za leden, je už nová nezabavitelná částka. Obdobné je to pak i u zvýšení nezabavitelné částky v dubnu.

  Výše nezabavitelné částky, se odvíjí od toho, zda jste pouze sám, nebo zda je možné uplatnit i zvýšení za manželku (nebo případně i za dítě/děti, ke kterým byste měl stále ještě vyživovací povinnost).

  V roce 2022, jsou ohledně nezabavitelné částky trochu nejasnosti. Kromě jasných změn (zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2022 a zvýšení životního minima od 1. 4. 2022), je zde i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení, které bylo schváleno na konci ledna 2022 (změna zákona o státní sociální podpoře).

  U tohoto mimořádného zvýšení normativních nákladů na bydlení, ale nepanuje shoda, zda se má projevit ve výpočtu nezabavitelné částky.

  Ministerstvo spravedlnosti, vydalo metodiku, podle které by se zohlednit mělo. Toto doporučení ale není právně závazné.

  Některé insolvenční soudy již rozhodly, že se mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení použít nemá.

  Ve výsledku tak záleží na tom, jak u vás konkrétně postupuje insolvenční správce (který se musí řídit rozhodnutím soudu).

  Nezabavitelné minimum je tedy v roce 2022:

  Do konce roku 2021:
  • Nezabavitelná částka za dlužníka = 7872,75 Kč
  • Nezabavitelná částka za manželku/manžela/dítě = 2624,25 Kč

  Od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

  • Nezabavitelná částka za dlužníka = 8006,25 Kč nebo 8846,25 Kč
  • Nezabavitelná částka za manželku/manžela/dítě = 2668,75 Kč nebo 2948,75 Kč

  Od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022
  • Nezabavitelná částka za dlužníka = 8298,75 Kč nebo 9138,75 Kč
  • Nezabavitelná částka za manželku/manžela/dítě = 2766,25 Kč nebo 3046,25 Kč

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď