Žádost o milostivé léto – vrácení úroků u exekuce

Otázka

Dobrý den, prosím vás, vloni v létě jsem měla u Helobank dluh 78000, přišla mi exekuce a celkem to dělalo 147 000 Kč.

Zdá se mi to opravdu hodně, mám ještě nějakou šanci požádat na základě milostivého léta o vrácení alespoň těch úroků, které byly dost vysoké?

Děkuji

Vyřešeno
, M. F. 2 roky 1 Odpověď 791 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Jan Beneš
  0

  Milostivé léto, které aktuálně probíhá od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022, se vztahuje pouze na aktivní (neukončené) exekuce.

  V zákoně 286/2021 Sb., který novelizuje zákon 120/2001 Sb. (Exekuční řád – zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti), se v přechodných ustanoveních přímo uvádí, že exekutor zastaví probíhající exekuci, pokud je uhrazena jistina a příslušný poplatek (750 Kč bez DPH, tj. 908 Kč s DPH.

  Viz článek IV, bod 25:

  exekutor i bez souhlasu oprávněného a bez návrhu exekuci zastaví, pokud

  1. uhradí povinný do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a na nákladech exekuce částku 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, nebo

  2. byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona v exekučním řízení vymožena nejméně celá vymáhaná jistina a 750 Kč zvýšených o daň z přidané hodnoty, je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, a takto vymožené plnění není dotčeno právy třetích osob.

  O tom, že by během milostivého léta, docházelo k nějakému vracení již zaplacených částek, se v příslušné právní úpravě nikde nemluví.

  Pokud vámi zmíněná exekuce doposud neskončila, pak máte možnost uhradit původní jistinu (nebo to, co z ní zbývá – přesnou částku vám případně vyčíslí exekutor). Pokud by zatím nebylo nic splaceno, pak by se zřejmě jednalo o částku 78 000 Kč.

  Současně byste zaplatila poplatek 908 Kč, a písemně informovala exekutora, že jste provedla úhradu jistiny a poplatku, v souladu s ustanovením v článku IV, bod 25, zákona 286/2021 Sb.

  Na základě tohoto písemného vyrozumění, by pak měl exekutor probíhající exekuci bezodkladně ukončit. Zbytek dluhu (toho, co je do 147 000 Kč), by po vás již dále nikdo nevymáhal.

  Pokud je to ale vás tak, že jste exekutorovi již splatila celou částku (147 000 Kč), a exekuce byla ukončena, pak vám nyní nikdo nic nevrátí. Účelem milostivého léta, je ukončení probíhajících exekucí. Není v něm žádné ustanovení, které by nějak řešilo minulé/ukončené exekuce.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď