Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Jan Beneš
  0

  Během doby insolvence (oddlužení), máte řadu povinností. Mezi ně patří například i to, že musíte insolvenčnímu správci nahlásit všechny dary nebo třeba dědictví.

  Viz Insolvenční zákon (zákon číslo 182/2006 Sb.), paragraf 412:

  § 412 Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení

  (1) Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je dlužník povinen

  b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy,

  Tj. přijetí daru v podobě auta, byste měla neprodleně oznámit insolvenčnímu správci, a ten rozhodne o dalším postupu.

  V konečném důsledku může být toto auto prodáno a výtěžek z prodeje by se použil na úhradu vašich pohledávek, nad rámec toho, co splácíte srážkami.

  Může ale pochopitelně nastat situace, zvláště pokud by se jednalo o starší auto, že by případný výtěžek z prodeje byl natolik nízký, že by to nepokrylo ani náklady na prodej, a insolvenční správce by vám jej ponechal k užívání.

  Můžete se tedy obrátit na svého insolvenčního správce a konzultovat to přímo s ním. Nebo s darováním auta a přepisem na sebe počkat, až vám skončí oddlužení.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď