Jaký je postup pro odpuštění dluhu/exekuce během milostivého léta?

Otázka

Dobrý den,

Už před nějakou dobou mi bylo doručeno rozhodnutí o exekuci – jedná se o „malou částku“. Jel jsem „na černo“ bez platné jízdenky a mám zaplatit 91 Kč + pokutu 1000 Kč. K tomu jsou ale připočítány úroky ve výši 8 129 Kč.

Zajímalo by mě, jaký je přesný postup, aby mi byl tento dluh odpuštěn? Četl jsem, že je teď nějaké „milostivé léto“, a během něj mohou být takové malé exekuce ukončeny?

Co mám přesně dělat? Nevím koho a jak požádat o odpuštění tohoto dluhu.

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, Milan T. 2 roky 1 Odpověď 490 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Jan Beneš
  0

  Milostivé léto, je období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Během těchto tří měsíců, je opravdu možné určité „odpuštění dluhů“ a zastavené exekuce.

  K tomu, aby došlo k zastavení (ukončení) exekuce, je ale nutné zaplatit původní dluh (jistinu) a dále pak poplatek ve výši 908 Kč.

  Ve vašem případě, je tedy nutné zaplatit celý původní dluh (jistinu exekuce) ve výši 1091 Kč a k tomu poplatek za ukončení exekuce 908 Kč, dohromady tedy celkem 1999 Kč.

  Tuto částku, je nutné uhradit na příslušný účet exekutora, který je pověřen vedením exekuce. Informace, kam zaplatit, byste měl mít ve zmíněném vyrozumění o exekuci.

  Částka 1 999 Kč musí být zaplacena nejpozději před skončením milostivého léta. Tedy nejpozději do 28. ledna 2022.

  Nestačí ale jenom samotné zaplacení, je nutné i poslat písemné vyrozumění příslušnému exekutorovi, že byla provedena úhrada jistiny exekuce, v souladu s článkem IV., bod 25, zákona číslo 286/2021 Sb.

  Bez této písmenné informace, by exekutor mohl došlou platbu, použít na částečnou úhradu exekuce (jistiny či příslušenství – úroků/poplatků z prodlení) a k ukončení exekuce by nedošlo.

  Informaci o zaplacení jistiny a poplatku ve výši 908 Kč (za ukončení exekuce), byste měl exekutorovi poslat doložitelnou formou – tj. například doporučeným dopisem, prostřednictvím datové schránky apod. Tak, aby bylo možné následně doložit, že jste tak učinil, pokud by došlo k nějakému sporu.

  Jakmile provedete úhradu základního dluhu (jistiny) a příslušného poplatku, a vyrozumíte exekutora, tak by mělo dojít k ukončení exekuce.

  Zákon exekutorům ukládá, aby byly exekuce ukončeny „bez zbytečného odkladu“.

  Reálně, to ale může trvat i 1 až 2 měsíce (záleží na vytíženosti konkrétního exekutorského úřadu – během milostivého léta, bude asi podobných případů mnoho, takže ukončení exekuce, může pár týdnů trvat).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď