Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Jan Beneš
  0

  Exekuce na invalidní důchod je stejná, jako exekuce na téměř jakýkoliv pravidelný příjem, jako je například výplata ze zaměstnání, příjem z nějaké brigády DPP či DPČ, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, starobní důchod apod.

  Postup výpočtu výše exekuční srážky a toho, co vám zůstává po exekuci, je vždy stejný (pravidla jsou stejná, konkrétní výpočet se liší podle parametrů a výše příjmu).

  Výpočet je stanoven v zákoně číslo 99/1963 Sb. (občanský soudní řád), paragraf 276 a dále (v zákoně se hovoří o čisté mzdě, ale postup je stejný pro všechny příjmy).

  V případě exekuce na invalidní důchod, vám musí zůstat nezabavitelná částka a dále jedna nebo dvě třetiny, zde zbývající části, po odečtení nezabavitelné částky. Pokud je to přednostní exekuce, pak je to jen jedna třetina. Pokud je to „běžná“ nepřednostní exekuce, pak jsou to dvě třetiny.

  Výpočet nezabavitelné částky je dále upraven v nařízení vlády číslo 595/2006 Sb. Základní nezabavitelná částka, jsou tři čtvrtiny ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení.

  V roce 2021 je základní nezabavitelná částka 7872,75 Kč. V roce 2022 se nezabavitelné minimum o 133,50 Kč zvýší, tj. od 1. 1. 2022 je to 8006,25 Kč.

  Tato základní nezabavitelná částka se dále zvyšuje, pokud máte manžela, nebo případně i nějaké děti (ke kterým máte doposud vyživovací povinnost) o 2624,25 Kč za každou osobu (v roce 2021). V roce 2022 je to o 44,50 Kč více, tj. o 2668,75 Kč za manžela nebo i každé dítě.

  Teoretický příklad:

  Pokud byste měla invalidní důchod například 12 000 Kč, a máte manžela, ale žádné děti, a jednalo se o nepřednostní exekuci, pak by to v roce 2022 vycházelo takto:

  • Nezabavitelné minimum bude 10 675 Kč (8006,25 + 2668,75)
  • Zbytek invalidního důchodu se dělí na třetiny = 3 x 441 Kč (zbytek se přičte k nezabavitelné částce)
  • Exekutor dostane jednu třetinu ze zbytku = 441 Kč
  • Vám zůstane nezabavitelné minimum + 2/3 ze zbytku = 11 559 Kč

  Konkrétní výpočet, jak to přesně bude ve vašem případě, závisí na typu exekuce (přednostní x nepřednostní), a na tom, zda kromě manžela, máte i nějaké děti.

  Může nastat i situace, kdy je nezabavitelné minimum vyšší, než váš příjem a pak exekutor nedostane nic.

  Případně si to sama můžete spočítat v nějaké kalkulačce na internetu, například zde: Kalkulačka: Výpočet exekuce na mzdu od 1. 1. 2022

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď