Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Během jarních měsíců, kdy byla v ČR první vlna epidemie koronaviru COVID, vznikal nárok na kompenzační bonus (březen – červen 2020), už jen díky tomu, že došlo k poklesu příjmu u OSVČ. Pro nárok na podporu, stačilo omezení poptávky po nabízených službách, výrobcích apod.

  Během podzimu 2020, při druhé vlně epidemie koronaviru, jsou ale podmínky pro kompenzační bonus nastaveny odlišně. Viz příslušný zákon číslo 461/2020 Sb., Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

  Jednou z hlavních podmínek je to, že na vaše podnikání, se musí vztahovat nějaký bezprostřední zákaz nebo omezení. To se týká například těch, kdo z důvodu vládního nařízení, museli uzavřít provozovnu (obchod, různé služby typu kadeřnictví, ubytovací služby, fitness centra apod.).

  § 6 Předmět kompenzačního bonusu

  (1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost bezprostředně zakázána nebo omezena opatřením podle § 1.

  Alternativně je nárok na kompenzační bonus, pokud se na vás sice přímo nevztahuje nějaké omezení nebo zákaz, ale pokud minimálně 80% svých služeb dodáváte nějakému subjektu, na který se takové omezení vztahovalo.

  (2) Předmětem kompenzačního bonusu je také výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení opatřením podle § 1 vztahujícího se na

  a) odběratele zboží, služeb nebo jiných výstupů subjektu kompenzačního bonusu, nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, jejíž výstupy lze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli, nebo

  b) osobu, v jejíchž prostorách je činnost subjektu kompenzačního bonusu vykonávána, nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, kterou lze bez zásadních obtíží vykonávat jinde.

  Pokud se ale na vás žádné omezení přímo nevztahovalo (nemusela jste uzavřít provozovnu apod.), pak nárok na kompenzaci během podzimu nevzniká.

  To, že u vás došlo k poklesu poptávky ze strany zákazníků/klientů, bohužel není dostatečným důvodem pro nárok na kompenzaci pro OSVČ během podzimu 2020.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď