Možnost získat PPM přes otce dítěte (je OSVČ)

Otázka

Dobrý den, moje otázka se týká peněžité pomoci v mateřství.

V roce 2017, když se mi narodilo první dítě, nevznikal mně ani manželovi nárok na PPM, protože jsme do té doby pracovali na dohodu o provedení práce a nesplňovali tak podmínku 270 dní účasti na nemocenském pojištění.

Začali jsme tedy pobírat rodičovský příspěvek. Manžel mezi tím byl zaměstnaný od září 2017 do července 2019 a momentálně je OSVČ.

Nyní čekáme druhé dítě a já bych ráda zjistila, zda lze v takovém případě získat PPM, kterou by pobíral manžel, přičemž by dále pokračoval ve své živnosti a já byla doma s dětmi.

Předem děkuji za odpověď!

Vyřešeno
, , Eliška P. 4 roky 1 Odpověď 693 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Obecně platí, že pokud podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství splňuje otec dítěte, tak si o ni může požádat. U otce dítěte je to trochu jinak než u matky. Ta si o PPM může žádat již před porodem a má nárok na delší dobu (28 týdnů při narození jednoho dítěte nebo 37 týdnů při narození dvou a více dětí).

  Otec dítěte si může o PPM požádat až po porodu, a to až po ukončení prvních 6-ti týdnů po porodu (tedy nejdříve od začátku 7 týdne po narození dítěte). Otec dítěte má také nárok pouze na 22 týdnů čerpání PPM.

  Pokud je váš manžel (otec dítěte) OSVČ, pak to, jestli by měl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, bude záviset na tom, zda si platí nemocenské pojištění. Jako OSVČ si musí povinně platit zdravotní a sociální pojištění. Nemocenské pojištění ale není povinné, ale pouze dobrovolné a velká většina OSVČ si jej ani neplatí.

  Pokud by si manžel neplatil dobrovolné nemocenské pojištění, pak nárok na PPM mít nebude.

  Pokud si jej platí (a je podmínka že si jen musí platit nejméně 180 dní v posledním roce před podáním žádosti o PPM a celkově 270 dní za poslední 2 roky), tak by nárok mít mohl.

  U OSVČ zpravidla také nebývá PPM příliš vysoká. Pokud by si platil jen minimální nemocenské pojištění, což je aktuálně 126 Kč měsíčně, tak mu na základě toho bude vznikat nárok na PPM ve výši 139 Kč na den, tedy 4170 Kč za měsíc (za 30 dní). Pokud by si platil vyšší nemocenské pojištění, pak je pochopitelně i PPM vyšší.

  Záleží mimo jiné ale i na tom, jak vysoké jsou jeho příjmy – maximální výše nemocenského pojištěni u OSVČ a tím pádem pak i maximální výše nemocenských dávek, jako je právě peněžitá pomoc v mateřství, je totiž navázána na vyměřovací základ, tedy na příjmy které váš manžel „přiznává“ v přehledu o příjmech, který se každý rok dokládá na ČSSZ.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď