Výpočet ochranné lhůty a nárok na PPM z bývalého zaměstnání nebo podnikání jako OSVČ

Otázka

Dobrý den, ohledně této problematiky mám hodně načteno, ale nikde se nemohu dopátrat jedné věci a to, zdali do ochranné lhůty spadá i nemocenská.

Moje situace:
Nastoupila jsem do zaměstnání 8. 4. 2019 na dobu určitou jednoho roku. Od 27. 12. 2019 se mi počítá těhotenství, 30. 1. 2020 jsem nastoupila na nemocenskou a ukončila ji 8. 4. 2020, tedy ve stejný den jako konec pracovního poměru.

Potom jsem nastoupila na úřad práce a od 1. 5. 2020 jsem OSVČ. Od stejného dne si platím minimální zálohy na zdravotní, sociální i nemocenské připojištění. Termín porodu mám 3. 10. 2020 takže nejdříve mohu nastoupit na PMM 8. 8. 2020.

Zajímalo by mě, jak to bude s nárokem na mateřskou? Budu mít nárok jako OSVČ? Nebo spadám ještě pod ochrannou lhůtu a budu mít nárok na základě předchozího zaměstnání?

Děkuji

Vyřešeno
, Ilona Ć. 4 roky 1 Odpověď 626 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  I když si jako OSVČ nyní platíte nemocenské pojištění (což je základním předpokladem pro to, abyste jako OSVČ měla nárok na mateřskou), tak nárok na peněžitou pomoc v mateřství na základě podnikání jako OSVČ, mít nebudete.

  Je zde totiž podmínka, že si musíte nemocenské pojištění platit nejméně po dobu 270 kalendářních dní za poslední dva roky, a současně, jako OSVČ pak ještě nejméně 180 dní (180 dní z oněch 270 dní) za poslední rok, před zahájením PPM.

  Vy sice budete mít splněnu celkovou dobu pojištění (270 dní), kam se vám započítá účast na nemocenském pojištění v zaměstnání. Nestíháte už ale splnit tu podmínku 180 dní placení nemocenského pojištění jako OSVČ.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 18/2006 Sb., paragraf 32:

  (2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění. 

  (3) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství osoby samostatně výdělečně činné je kromě splnění podmínky účasti na pojištění podle odstavce 2 účast na pojištění jako osoby samostatně výdělečně činné podle § 11 po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby stanovené podle § 34 odst. 1. Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství zahraničního zaměstnance je kromě splnění podmínky účasti na pojištění podle odstavce 2 účast na pojištění jako zahraničního zaměstnance podle § 10 odst. 7 po dobu alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby stanovené podle § 34 odst. 1.

  Je zde ale případně možnost, že byste na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství) mohla mít nárok ještě na základě posledního zaměstnání.

  Vzhledem k tomu, že při ukončení zaměstnání jste byla již těhotná, tak po skončení zaměstnání je zde ochranná doba 180 dní. Ta začíná prvním dnem po ukončení pracovního poměru. Tedy od 9. 4. 2020 a trvá až do 6. 10. 2020.

  Píšete, že byste mohla mateřskou zahájit 8. 8. 20202 (6 – 8 týdnů před porodem) a to je ještě během ochranné doby. V takovém případě byste tedy měla mít nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství) na základě posledního ukončeného zaměstnání.

  Protože jste v tomto zaměstnání pracovala jeden rok, tak splňujete podmínku minimální doby nemocenského pojištění (270 kalendářních dní za poslední 2 roky). Na PPM byste tedy měla mít nárok. Její výše by se pak měla odvíjet z příjmů v tomto posledním zaměstnání.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď