Jak dlouho budu platit insolvenci

Otázka

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně insolvence. Mám několik exekucí a přemýšlím o tom, že bych šel do insolvence.

Vím, že budu muset na soud a pak budu nějakou dobu splácet. Zajímalo by mě, na jak dlouho je insolvence?

Někde jsem četl že to je 5 roků. Jinde ale píší i něco o tom, že to mohou být jenom 3 roky. Moc se v tom nevyznám. Můžete mi prosím poradit, jak dlouho bych splácel insolvenci?

Děkuji

Vyřešeno
Evžen H. 4 roky 1 Odpověď 674 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Mgr. Jan Beneš
  0

  Podmínky pro insolvenci (soudní oddlužení) se poměrně podstatně změnily v polovině roku 2019. To začala platit novela Insolvenčního zákona.

  Do té doby platilo, že insolvence byla vždy na 5 roků (nebo do doby, než jste zaplatil 100% dluhů, pokud to bylo dřív než za 5 roků).

  Od poloviny 2019 je možné mít insolvenci i jen na 3 roky. Má to ale určité podmínky.

  Insolvence na 3 roky – pokud během 3 roků zaplatíte alespoň 60% svých dluhů, pak insolvenci splácíte jenom 3 roky. Po 3 letech je pak zbylých 40% dluhu „odpuštěno“.

  Insolvence na 3 roky – pokud jste důchodce (invalidní nebo starobní), nebo pokud máte například nějaké dluhy z doby, než vám bylo 18 roků, pak je možné požádat o insolvenci na 3 roky. U této „speciální“ insolvence není podmínka zaplatit 60% dluhů. Musíte ale každý měsíc zaplatit alespoň minimální splátku (cca 2000 Kč). Tuto speciální zkrácenou insolvenci na 3 roky, bez povinnosti zaplatit 60%, můžete podstoupit jen jednou v životě.

  Insolvence na 5 roků – standardní typ insolvence. Dříve jste soudu musel doložit, že za 5 roků zaplatíte alespoň 30% dluhů. Nově stačí, když na začátku insolvence doložíte, že budete schopen každý měsíc zaplatit alespoň minimální splátku.

  Kratší doba insolvence – i nadále platí, že pokud byste své dluhy během insolvence zaplatil v plné výši (100%) za kratší dobu, tak pochopitelně insolvence skončí i dříve. Klidně i za rok nebo dva, musíte ale zaplatit vše.

  Viz paragraf 412a, Insolvenční zákon, zákon číslo 182/2006 Sb.:

  § 412a Splnění oddlužení

  (1) Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže 

  a) dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,

  b) dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,

  c) po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

  (4) Vznikl-li dlužníku nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok trval po celou dobu schváleného oddlužení nebo je-li dlužník invalidní ve druhém nebo třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Listiny dokládající vznik starobního důchodu nebo invaliditu dlužník za účelem podání zprávy o splnění oddlužení předloží insolvenčnímu správci.

  (6) Pokud pohledávky nezajištěných věřitelů vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku dlužníka, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Za pohledávku vzniklou před dosažením 18 let věku dlužníka se dále považuje příslušenství takové pohledávky, smluvní pokuta vzniklá na základě stejné smlouvy jako taková pohledávka a pohledávka, která vznikla na základě smlouvy uzavřené při podnikatelské činnosti věřitele před uplynutím 3 let od dosažení 18 let věku dlužníka, jestliže obdržené plnění dlužník alespoň ze dvou třetin jeho výše využil k úhradě pohledávky podle věty první.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď