Výživné po dosažení věku dítěte 18let

Otázka

Dobrý den, pěkně prosím, chtěla bych se zeptat, jak v praxi funguje změna placení výživného na dítě po dosažení 18let?

Chápu, že po dosažení dospělosti by mělo chodit výživné přímo na účet dítěte.

Dcera se mnou žije ve společné domácnosti, studuje a veškeré náklady platím z mého účtu. Alimenty od bývalého manžela tedy samozřejmě využívám na její potřeby.

Pokud ale budou chodit alimenty na účet dítěte, tak přeci nemůžu vše platit ze svého a musí dcera zmíněné alimenty (resp. jejich výraznou část) poslat na účet mně, jinak by se alimenty staly jejím „kapesným“ nebo by si musela vše začít platit výlučně sama.

Chápu to správně?

Předem děkuji za odpověď

Vyřešeno
Hana 4 měsíce 1 Odpověď 340 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Obecně platí, že vyživovací povinnost rodičů vůči dětem, trvá až do doby, než je dítě schopné se samo uživit. To znamená, že povinnost platit výživné, nekončí ani při dosažení věku 18 roků, nebo při dosažení věku 26 roků.

  Povinnost platit alimenty s věkem nijak nesouvisí. Podstatné je, zda má dítě vlastní příjem, který je dostatečně vysoký, aby se bylo schopné „o sebe postarat“.

  Alimenty (výživné na dítě), jsou vždy příjmem dítěte. Dokud dítě není zletilé, tak druhý rodič platí výživné zákonnému zástupci dítěte. Po dosažení věku 18 roků, má už ale na výživné nárok samotné dítě.

  Pokud po 18 roce dostává celé výživné dítě, pak to ale nemusí znamenat, že toto výživné je jeho „kapesné“. Výživné slouží k zajištění výživy a všech dalších potřeb dítěte.

  Vyživovací povinnost na dítě, máte i vy, jako matka dítěte, se kterou dcera žije. Nemáte ale žádnou povinnost, abyste zletilému potomku zajišťovala bezplatné bydlení.

  Pokud má dítě 18 roků, a nemá nějaký právní nárok (například majetkový podíl na nemovitosti, nebo smluvní závazek v nájemní smlouvě), tak je ve výsledku možné podat k soudu žalobu na vyklizení bytu/domu. A případně pak řešit vystěhování zletilého potomka formou exekuce.

  To že má dcera trvalé bydliště vedené u vás doma, ještě nezakládá právní nárok na užívání bytu. Podstatné je, jestli je vlastníkem (spoluvlastníkem) nemovitosti, nebo jestli je uvedena v nájemní smlouvě (a roli mohou hrát i další faktory).

  Nucené vystěhování zletilého dítěte, by už ale byla poněkud extrémní situace.

  Chci tím pouze říci, že zletilé dítě má sice nárok na výživné, (jak od otce tak i od vás). Nemá ale nárok na bezplatné bydlení. A stejně tak nemá nárok na to, abyste jeho kompletní výživu a všechny další životné potřeby platila jenom vy.

  Tj. je to i o dohodě s dcerou. Můžete se s ní domluvit, že jí začnete platit stejnou částku jako otec (nebo jinou – záleží na tom, kolik jsou vaše příjmy – orientační výši výživného si můžete sama spočítat například v této kalkulačce).

  A dcera si současně začne platit úplně vše sama – včetně placení poměrného části nájmu (dá se to případně řešit i uzavřením podnájemní smlouvy).

  Nebo se s ní domluvíte, že podstatnou část výživného, které nyní dostává od otce, bude přeposílat na váš účet.

  Nebo pochopitelně, pokud by se jednalo o nějakou vyhrocenou situaci, pak se vše dá řešit i právní cestou. Po 18 roce je dítě zletilé a může si bydlení zajistit sama (vyživovací povinnost rodičů ale i nadále trvá).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď