Alimenty na dítě: Bývalá manželka se vdala – musím dál platit výživné?

Otázka

Dobrý den,

Jsem už několik roků rozvedený, a platím alimenty na dceru, která má nyní 16 roků. Platím docela vysoké výživné – tolik, kolik mi určil soud, plus k tomu dceři kupuji i dost věcí.

Moje bývalá manželka se ale nyní vdala. Její nový partner je ale nezaměstnaný. Od dcery vím, že do rodinného rozpočtu moc nepřispívá. Nelíbí se mi, že peníze, které platím na dceru, bývalka utrácí za toho chlapa.

Zajímalo by mě, jestli mám povinnost i nadále platit výživné? Když se bývalá manželka vdala, a dcera žije v „nové rodině“?

Předem děkuji za radu

Vyřešeno
Karel K. 7 měsíců 1 Odpověď 409 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Povinnost platit výživné na dítě, nezaniká tím, že by se druhý z rodičů (kterému bylo svěřeno dítě do péče) vdal nebo oženil.

  Trochu jiná situace by to byla v případě, že byste měl po rozvodu povinnost platit i výživné na manželku. Tam by její svatbou tato povinnost končila.

  Stejně tak by vaše vyživovací povinnost na dítě končila ve chvíli, kdyby si vaši dceru osvojil nový rodič.

  Jinak ale vaše vyživovací povinnost (na vaše dítě) dále trvá. O ukončení povinnosti platit alimenty, může rozhodnout pouze soud, který tuto povinnost stanovil.

  K ukončení povinnosti platit výživné, nedochází automaticky ani v 18 letech, nebo ani v dalších podobných případech. Rozhodujícím faktorem je pouze to, zda se je dítě schopné samo uživit.

  Pokud se nyní vaše bývalá partnerka vdala, pak je ale případně možné se obrátit na soud a požádat o snížení alimentů.

  Vzhledem k tomu, že sňatkem bývalé manželky, se změnily majetkové poměry v rodině, kde dcera žije, pak by to soud mohl zohlednit a snížit vám měsíční částku, kterou musíte platit.

  U celkových příjmů v rodině bývalé manželky, by měly být zohledněny i případné příjmy nového manžela (který s ní žije ve společné domácnosti). Pokud ale nemá žádné příjmy, pak je výsledek poměrně sporný.

  Nedá se to ale příliš zobecnit. Stanovení výše alimentů, je poměrně hodně individuální.

  Roli hraje situace u vás, situace u druhého rodiče a v neposlední řadě, má každý ze soudů trochu jiný přístup k tomu, jak vysoké výživné stanoví.

  Existují pro to doporučení a příslušná metodika, ale není to právně závazné. A každý soudce může rozhodovat nezávisle.

  Každopádně o ukončení povinnosti platit výživné, nebo o jeho případném snížení může rozhodnout pouze soud.

  Můžete případně danou situaci konzultovat i s nějakým právníkem, který vám jistě poskytne kvalifikovanější radu.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď