Nárok na ošetřovné – může mít nárok na OČR i teta na neteř?

Otázka

Dobrý den přeji, můj dotaz:

Má nárok na OČR teta, když si neteř zlomila nohu, nemůže chodit 6 týdnů a během této doby porodila a nemůže se sama plnohodnotně doma starat o čerstvě narozené miminko.

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
Ludmila G. 8 měsíců 1 Odpověď 270 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Existují dva druhy ošetřovného – klasické krátkodobé OČR (9 nebo 16 dní) nebo dlouhodobé ošetřovné (až 90 dní).

  Krátkodobé OČR, je omezeno pouze na 9 kalendářních dní (na 16 kalendářních dní je nárok pouze u samoživitelů/samoživitelek – u osamělých rodičů).

  Na toto OČR, je nárok u příbuzných v přímé linii (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), nebo mezi manžely (registrovanými partnery), nebo i u dalších osob, které sdílí společnou domácnost.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 39, odstavec 2:

  (2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.

  Na krátkodobé OČR, tedy nemůže mít nárok teta na neteř (pokud nesdílí společnou domácnost). Nehledě na to, že krátkodobé ošetřovné (9 dní), by zřejmě příliš neřešilo situace, kdy neteř nemůže chodit 6 týdnů.

  Dlouhodobé ošetřovné, má odlišné podmínky. Nárok může být až po dobu 90 dní. Podmínkou ale je, že ošetřovaná osoba, byla hospitalizována alespoň 3 dny v nemocnici.

  A že po propuštění z hospitalizace, se předpokládá nutnost péče (ošetřování) alespoň po dobu 30 dnů. O tom rozhoduje lékař, v zařízení kde byla ošetřovaná osoba hospitalizována (který vystaví příslušné potvrzení).

  Je tedy otázkou, zda se jedná o „běžnou“ zlomeninu, která byla řešena pouze ambulantně, nebo jestli byla nutná i hospitalizace (bez alespoň 3 denní hospitalizace, není nárok na dlouhodobé OČR).

  Na dlouhodobé ošetřovné, může být nárok i u příbuzných ve vedlejší linii, což je případ tety a neteře.

  Viz paragraf 41a, odstavec 4:

  (4) Podmínkou nároku na dlouhodobé ošetřovné je, že pojištěnec je

  a) manželem (manželkou) ošetřované osoby nebo registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) ošetřované osoby,

  b) příbuzným v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo je její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc,

  c) manželem (manželkou), registrovaným partnerem (registrovanou partnerkou) nebo druhem (družkou) fyzické osoby uvedené v písmenu b), nebo

  d) druhem (družkou) ošetřované osoby nebo jinou fyzickou osobou žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď