Zavřená školka – mám nárok na OČR z důvodu péče o dítě?

Otázka

Dobrý den, budeme mít měsíc uzavřenou školku z důvodu letních prázdnin.

Nemáme hlídací babičky, dědečky ani tety a strejdy. Na chůvu nemáme peníze. Malý má 4 roky.

Jsem v nové práci a nemám dovolenou a partner taky ne. Oba musíme pracovat, protože tak tak vycházíme s bydlením a jídlem.

Mám nárok na OČR nebo pracovní neschopnost z důvodu péče o dítě?

Vyřešeno
, , Michaela 12 měsíců 1 Odpověď 1030 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Nárok na ošetřovné (OČR), pokud dítě není nemocné, ale je pouze uzavřena školka (jesle či jiné podobné zařízení), vzniká pouze v případech, kdy se jedná o nějakou neočekávanou událost. Může se jednat o nějakou havárii, epidemii, či z jiných podobných důvodů.

  V případě, že se jedná o plánované uzavření školky (nebo jiného podobného zařízení), pak ale nárok na ošetřovné nevzniká. To se týká typicky například letních prázdnin.

  V případě, že o prázdninách bude uzavřená školka celý měsíc, tak by vám běžné ošetřovné stejně příliš nepomohlo. Na OČR je nárok pouze 9 kalendářních dní (16 dní jen u osamělých rodičů).

  Delší doba ošetřovného při zavřené škole/školce, byla jen v době epidemie COVID, což je již minulost.

  Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb. paragraf 58:

  § 39

  (1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

  a) ošetřování

  1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo

  2. jiné fyzické osoby, jejíž zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo ženy, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

  b) péče o dítě mladší 10 let, protože

  1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,

  2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo

  3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

  Podle lokality, kde bydlíte a kde máte školku, se můžete podívat, zda je během letních prázdnin v provozu nějaká náhradní školka. Každé město (městská část), obvykle ponechává jednu školku v provozu, právě pro děti, pro které rodiče nemají jinou formu hlídání.

  Pokud ve vaší obci (nebo blízkém okolí), není dostupná žádná náhradní školka, pak můžete v zaměstnání požádat o možnost z práce z domu (pokud to umožňuje vaše práce a zaměstnavatel s tím bude souhlasit). Případně je možné požádat o neplacené volno.

  Můžete se také podívat, jestli u vás nejsou v provozu nějaké příměstské tábory. Ty často berou i malé děti, a režim fungování je podobný, jako u školky (ráno přivedete, odpoledne vyzvednete).

  Obvykle se za příměstské tábory platí, ale poměrně často se jedná o dotované aktivity, aby byly dostupné i pro děti ze „sociálních“ rodin. Někdy na podobné aktivity poskytuje příspěvek i zaměstnavatel či odborová organizace.

  Pokud nemáte nikoho z rodiny, pak je možné zkusit oslovit nějakou kamarádku, případně nějakou maminku dětí, se kterými chodí vaše dítě do školky.

  Případně se můžete obrátit na svou dětskou lékařku, a vysvětlit jí svoji situaci, a nechat si napsat OČR z důvodu nějaké nemoci. Malé děti jsou „skoro pořád nemocné“ a bude záležet na tom, nakolik bude mít vaše lékařka „pochopení“ pro vaši situaci.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď