Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Situace, kdy po skončení rodičovské dovolené nastoupíte zpět do zaměstnání, a ještě dobíráte rodičovský příspěvek, je jeden z možných případů, kdy je možné pobírat rodičovský příspěvek a ošetřovné na dítě současně.

  Obdobné platí i pro případ, kdy jste sice stále ještě na rodičovské dovolené (vztahuje se k původnímu zaměstnání), ale současně již pracujete v jiném zaměstnání (kde vám vzniká účast na nemocenském pojištění a nárok na ošetřovné a další nemocenské dávky).

  Během rodičovské dovolené (když jste doma s dítětem a nepracujete), není nárok na OČR vůbec.

  Obdobné to je i v případě, že se nejedná o rodičovskou dovolenu (nejste zaměstnaná), ale pobíráte rodičovský příspěvek.

  Pokud je na dítě vyplácen rodičovský příspěvek, pak na ošetřovné (OČR) nemá nárok nikdo – ani manžel, ani babička, apod.

  Jednou z možných výjimek je situace, kdy je žena nemocná, v nemocnici nebo například porodnici. Pak je možné, aby si vzal OČR na dítě například manžel, i když je na dítě čerpán rodičovský příspěvek.

  Druhou možnou výjimkou je situace, kdy sice ještě dobíráte rodičovský příspěvek, ale už chodíte do zaměstnání, po skončení rodičovské (nové zaměstnání, nebo návrat do původního po rodičovské; nebo případně jiné zaměstnání během rodičovské dovolené v původním zaměstnání).

  V takovém případě máte nárok na ošetřovné (OČR) na dítě, tak jako kterýkoliv jiný zaměstnanec.
  Ošetřovné, slouží jako „náhrada mzdy“ o kterou přicházíte, když pečujete o nemocné dítě. Nárok tedy máte (stejně jako máte nárok na nemocenskou, neschopenku, atp.).

  Nárok ale máte pouze vy. Pokud by chtěl s dítětem zůstat někdo jiný (manžel, babička, apod.), tak u nich nárok na OČR nebude. A to po dobu, kdy budete ještě dobírat RP.

  Během čerpání rodičovského příspěvku, můžete mít nárok pouze vy (resp. pouze ten kdo je příjemcem rodičovské).

  Viz. zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 39, odstavec 3:

  (3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo z důvodu péče o dítě podle odstavce 1 písm. b), jestliže jiný pojištěnec má z důvodu poskytování dlouhodobé péče osobě uvedené v odstavci 1 nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď