Výpověď během OČR – co mám dělat?

Otázka

Dobrý den, dne 25. 7. 2022 jsem nastoupila s dcerou na OČR. Dnes 26. 7. 2022 mi zaměstnavatel napsal, že mám přijít podepsat výpověď.

Jsem ve 3 měsíční zkušební době, ta ale končí až 16. 8. 2022 Jak mám teď postupovat? Musím výpověď podepsat?

Teď budu 9 dní čerpat OČR na dceru, poté bych šla do práce, popřípadě na ÚP.

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
Barbora 2 roky 1 Odpověď 2705 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Během doby péče o dítě (OČR), vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď z běžných důvodů. Výpověď je během této doby možná, jen v některých specifických případech (zánik zaměstnavatele, apod., což zřejmě nebude váš případ).

  Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 53, odstavec 1, písmeno f:

  § 53 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

  (1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je

  f) v době, kdy zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči v případech podle § 41a a 41c zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a, v době, kdy ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle zákona o nemocenském pojištění a v době, kdy pečuje o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění.

  Během zkušební doby, ale zpravidla zaměstnavatel nedává výpověď, ale jedná se o zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době, platí odlišné podmínky.

  K ukončení zaměstnání ve zkušební době, může dojít téměř kdykoliv (výjimkou je prvních 14 dní vaší pracovní neschopnosti).

  Pokud se tedy ze strany zaměstnavatele nejedná o výpověď (ve smyslu toho, jak je výpověď definována zákoníkem práce), ale pokud se jedná o zrušení pracovního poměru ve zkušební době, pak stačí písemné oznámení zaměstnavatele, a pracovní poměr končí (doručením, nebo k datu, které je uvedeno v oznámení o zrušení pracovního poměru).

  Viz paragraf 66, zákoník práce:

  § 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

  (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

  (2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

  Domnívám se, že se ve vašem případě tedy nejedná o výpověď, ale o zrušení pracovního poměru ve zkušební době, což je možné i během OČR.

  Zrušení pracovního poměru, může platit od chvíle, kdy vám jej zaměstnavatel písemně oznámí – tj. zřejmě proto po vás chce, abyste přišla „podepsat“ výpověď. Pokud do zaměstnání během OČR nepůjdete (není to vaše povinnost), pak vám zaměstnavatel může oznámení o zrušení pracovního poměru poslat poštou, nebo vám jej předat po skončení OČR.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď