Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Není důvod, proč byste neměl mít nárok na ošetřovné. Dokud vám neskončil pracovní poměr, tak můžete mít nárok na ošetřovné, tak jako kterýkoliv jiný zaměstnanec. Na ošetřovné není nárok, až po skončení zaměstnání.

  To, že jste ve výpovědní době, nebo že máte nyní zaměstnání překážku v práci, není podstatné. Pokud splňujte podmínky pro nárok na ošetřovné (účast na nemocenském pojištění, péče o dítě do 10 roků apod.), pak na něj máte nárok.

  Pokud budete na ošetřovném, tak to může mít vliv i na výpovědní dobu. Ošetřovné, podobně jako pracovní neschopnost, je ochranná doba.

  Pokud by vám měla výpovědní doba uplynout během doby, kdy jste na ošetřovném, tak by pracovní poměr neskončil, a čekalo by se na ukončení ošetřovného.

  Viz paragraf 53, zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.):

  (2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

  Pokud budete čerpat ošetřovné, tak nebudete dostávat náhradu mzdy z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele. Je otázka, co je výhodnější.

  Při překážce na straně zaměstnavatele máte nárok minimálně na 60% z průměrného hrubého výdělku. Náhradu dostáváte za neodpracované hodiny (směny, kdy trvala překážka v práci u zaměstnavatele).

  Ošetřovné je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu (případně minimálně 400 Kč za jeden kalendářní den), platí se za kalendářní dny.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď