Platím výživné, ale dcera bydlí u mě – mám povinnost platit?

Otázka

Dobrý den,

poprosil bych vás o radu jak postupovat. Dcera byla svěřena do péče bývalé ženy, které pravidelně posílám stanovené výživné.

Posledních 5 kalendářních měsíců dcera bydlí ale stále jen u mě. Mám povinnost platit výživné stále? Když platím všechny její potřeby (dopravu do školy, oblečení, koníčky).

Děkuji

Vyřešeno
Honza 3 roky 1 Odpověď 894 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  V dotazu nepíšete, zda výživné platíte na základě dohody s matkou dítěte, nebo zda byly stanoveny soudním rozhodnutím. Budu ale předpokládat, že je to na základě rozhodnutí soudu.

  V takovém případě se musíte obrátit na soud. O případné změně výše výživného nebo o zrušení vyživovací povinnosti může rozhodnout jenom soud. Soud vám určil vyživovací povinnost (povinnost platit výživné), a pouze soud ji může změnit nebo zrušit. Nehraje roli, kde dcera nyní bydlí.

  Nepíšete také, zda je dcera již plnoletá nebo ne. Výživné (alimenty) jsou příjem dítěte. V době, kdy není dítě plnoleté, je za dítě dostává jeho zákonný zástupce, kterému je dítě svěřené do péče. Pokud je dítě plnoleté, mělo by dostávat výživné dítě.

  O ukončení vyživovací povinnosti (nebo o snížení výše výživného) rozhoduje soud. To jestli je dítě plnoleté nebo ne, už nehraje tak zásadní roli. Dítě může mít nárok na výživné, i když už mělo 18 roků.

  Například v situaci, kdy i po 18 roce života bude pokračovat dále ve studiu (příprava na budoucí povolání). Nebo třeba i v situaci, kdy po 18 roce ukončí studium a bude vedené na Úřadu práce jako nezaměstnané. Dokud dítě nemá vlastní příjem (nebo možnost si ho zajistit), tak vyživovací povinnost dále trvá.

  Ve vašem případě vám doporučím obrátit se na soud a podat návrh na návrh na snížení výživného nebo na úplné zrušení vyživovací povinnosti. V příslušném návrhu je nutné popsat a doložit celou situaci. Jak dlouho u vás dcera bydlí, jaké jsou pro to důvody, jaké vám to dělá náklady atd.

  Současně je případně možné požadovat, aby soud naopak stanovil vyživovací povinnost matce dítěte. Je zde ale otázka, proč je dítě u vás, zda je plnoleté atd. Jestli byste případně i neměl požadovat svěření dítěte do své péče atd.

  Změnu můžete požadovat i zpětně. Zákon je ale nastaven tak, že pokud už výživné bylo vyplaceno, pak se zpětně nevrací.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď