Nárok na odstupné po rodičovské dovolené

Otázka

Dobrý den, pobírám rodičovský příspěvek (teď v říjnu dostanu poslední vyplacenou částku za záři) a dceři budou na začátku října 4 roky.

U svého zaměstnavatele jsem pracovala před mateřskou 4 roky a smlouvu měla na dobu neurčitou, aktuálně mi běží neplacené volno.

Zaměstnavatel se mnou chtěl ale již před měsícem a půl ukončit neplacené volno, s tím, že je to formální záležitost, a že se dozvěděl, že mam již trvalý pracovní poměr jinde. Což není pravda, protože jsem měla vždy pouze brigádu.

Zatím tedy stále jsem na neplaceném volnu, vzhledem k tomu, že mi rodičák končí a dceři budou 4 roky, bude se mnou zaměstnavatel ukončovat teď i neplacené volno. A chci se tedy zeptat. Budu mít nárok na odstupné?

Děkuji

Vyřešeno
, Alena H. 4 roky 1 Odpověď 955 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Nárok na odstupné při ukončení zaměstnání, je dán tím, jakou formou a z jakého důvodu je ukončeno zaměstnání.

  V zásadě platí, že nárok na odstupné (podle zákona), vám vzniká v případě, že dostanete výpověď od zaměstnavatele na základě paragrafu 52, zákoníku práce (zákon číslo 262/2006 Sb.) viz:

  § 52 Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

  a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

  b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

  c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,

  Vzhledem k tomu, že máte pracovní poměr na dobu neurčitou, tak po skončení neplaceného volna, váš pracovní poměr buď může pokračovat dále (pokud na tom budete mít vy i zaměstnavatele zájem), nebo vám zaměstnavatel může dát výpověď – třeba pro nadbytečnost (§ 52, písmeno c).

  V takovém případě, vám vzniká nárok na odstupné. Výše odstupného pak závisí na odpracované době. U vás by to bylo odstupné ve výši trojnásobku průměrné měsíční mzdy (u zaměstnavatele jste déle než dva roky) – viz paragraf 67:

  § 67
  (1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně

  c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,

  Jiná situace by nastala, pokud by se nejednalo o výpověď ze strany zaměstnavatele, ale pokud byste výpověď ze zaměstnání podala vy, nebo pokud by byl pracovní poměr ukončen dohodou. Pak podle zákona nárok na odstupné nevzniká.

  Při ukončení pracovního poměru dohodou si můžete se zaměstnavatelem dohodnout odstupné (od toho je to dohoda), ale zákonný nárok na odstupné je pouze v případě, že vám výpověď dá zaměstnavatel.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď