Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  České zákony (alespoň pokud je mi známo) nepoužívají termín „žena v domácnosti“. Není s tím tedy spojena žádná speciální výhoda nebo nárok na nějaké speciální dávky.

  Obecně platí, že pokud za vás v daném měsíci neodvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel, nebo vám nevzniká povinnost odvádět zdravotní sama jako OSVČ, nebo za vás neplatí zdravotní pojištění stát, tak máte povinnost zaplatit si zdravotní pojištění sama, jako OBZP (osoba bez zdanitelného příjmu).

  Placení zdravotního pojištění je povinné, a sama si ho musíte platit v případě, že po celý kalendářní měsíc nespadáte do žádné kategorie státních pojištěnců (nebo za vás nezaplatil zaměstnavatel).

  Minimální zdravotní pojištění v roce 2023, bylo 2336 Kč. Od ledna 2024 to bude více – záleží na tom, o kolik se zvýší minimální mzda. To ještě není definitivně rozhodnuté.

  Minimální mzda bude buď 18 900 Kč, pak by se minimální zdravotní pojištění od 1. 1. 2024 zvýšilo na 2552 Kč.

  Nebo bude minimální mzda 19 400 Kč, a pak by se minimální zdravotní pojištění od 1. 1. 2024 zvýšilo na 2619 Kč.

  Sama byste si nemusela zdravotní pojištění platit v případě, že by ho za vás platit stát. Pokud máte nějaké děti, tak byste u zdravotní pojišťovny mohla být vedená jako osoba pečující o jedno dítě do 7 roků, nebo o dvě děti do 15 roků.

  Pak za vás zdravotní odvede stát, a vy ho nemusíte platit. Stát platí zdravotní i v dalších případech – viz například zde. Někdy jsou s tím ale spojena různá omezení.

  Placení sociálního pojištění není povinné. Zdravotní pojištění si platit musíte povinně, jinak vzniká dluh. Sociální pojištění si platit nemusíte. A dluh nevzniká. Při neplacení pojištění, se vám ale daná doba nepočítá do odpracovaných roků pro nárok na důchod.

  Můžete si případně sama platit dobrovolné důchodové pojištění. Minimální platba v roce 2023 byla 2823 Kč. Od 1. 1. 2024 ti bude více – dobrovolné důchodové pojištění se zvýší na 3078 Kč.

  V některých případech, je placení dobrovolného důchodového pojištění zbytečné, protože se vám může daná doba započítat, i jako náhradní doba zaměstnání (náhradní doba důchodového pojištění).

  To může být případ, kdy pečujete o dítě do 4 roků, nebo kdy pečujete o nějakou osobu závislou na pomoci (stupeň II. až IV.), nebo i v dalších případech.

  Placení důchodového pojištění je každopádně dobrovolné, a je to jen na vás, jestli si ho budete platit nebo ne.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď