Do kolika let se musím platit alimenty?

Otázka

Dobrý den,

Zajímalo by mě, do kolika let musím platit alimenty. Synovi bude příští měsíc 18 roků a já mám za to, že jakmile je plnoletý, tak už na něj nemusím posílat peníze.

Bývalka mi ale tvrdí, že musím peníze posílat dál.

Můžete mi prosím poradit jak to je?

Děkuji

Vyřešeno
Filip H. 4 roky 1 Odpověď 2418 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Povinnost platit výživné na dítě (alimenty) není ohraničena dosažením nějakého konkrétního věku dítěte. To znamená, že i když dítě dosáhne plnoletosti, tak vám vyživovací povinnost automaticky nekončí.

  V zákoně, který řeší mimo jiné i výživné na dítě, se mluví pouze o tom, že vyživovací povinnost (povinnost platit alimenty) trvá, dokud se dítě není schopné samo uživit. Jedná se konkrétně o zákon číslo 89/2012 Sb., Nový občanský zákoník – viz paragraf 859 a 911:

  § 859
  Vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpovědnosti; jejich trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti.

  § 911
  Výživné lze přiznat, jestliže oprávněný není schopen sám se živit.

  Z výše uvedených dvou paragrafů vyplývá, že vaše povinnost platit výživné pokračuje i po tom, co váš syn dosáhne věku 18 roků.

  Například pokud syn dále studuje na střední nebo vyšší odborné/vysoké škole, a nevykonává žádné zaměstnání, díky kterému by si byl schopen zajistit obživu, pak máte i nadále povinnost platit výživné.

  U studentů pak vyživovací povinnost nekončí ani ve věku 26 roků, jak si mnoho lidí myslí. Ve věku 26 roků pouze studenti ztrácí nárok na některé sociální dávky pro studenty (například příspěvek na dítě). Na vyživovací povinnost to ale nemá vliv.

  Vyživovací povinnost může trvat teoreticky po celý život – například, pokud by dítě mělo nějaké zdravotní problémy a dlouhodobě by nebylo schopné vykonávat zaměstnání/zajistit si obživu.

  Naopak vaše vyživovací povinnost jednoznačně končí například, pokud by syn uzavřel sňatek (pak má přednost vzájemná vyživovací povinnost mezi manžely).

  O dalším trvání vyživovací povinnosti může případně rozhodnout soud. Mohou nastat i situace, kdy dítě opakovaně zahajuje studium na vysoké škole, jen proto, aby i nadále dostávalo alimenty. Pak by soud, pokud by jednání dítěte vyhodnotil jako neoprávněné, mohl rozhodnout o ukončení vaší vyživovací povinnosti.

  Záleží ale na individuálním posouzení situace. Může to být situace, kdy dítě dokončí studium, a je nějakou dobu nezaměstnané na Úřadu práce a nemůže sehnat žádné zaměstnání. Pak by vyživovací povinnost i nadále trvala.

  Nebo to může být situace, kdy je dítě dlouhodobě nezaměstnané a nijak se nesnaží najít nějaké zaměstnání. Pak by naopak soud rozhodl, že vyživovací povinnost již dále netrvá.

  V případě výživného platí, že to nikdy není zcela jednoduché rozhodování typu „ano x ne“ (tj. že by stačilo, že má dítě 18 toků a tím by alimenty automaticky končily). Záleží na více faktorech a na individuálním posouzení celé situace příslušným soudem.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď