Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  V žádosti o kompenzační bonus za únor 2021 zadáváte tržby za leden 2021 a průměrnou výši tržeb ve srovnávacím období listopad 2018 až leden 2018 nebo listopad 2019 až leden 2020.

  V žádosti o kompenzační bonus za březen 2021 zadáváte tržby za únor 2021 a průměrnou výši tržeb ve srovnávacím období prosinec 2018 až únor 2019 nebo prosinec 2019 a únor 2020.

  Zadávají se tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb.

  Viz informace na webu Finanční správy zde

  Příjmem se pro účely výpočtu rozumí příjmy podle zákona o daních z příjmů, které odpovídají tržbám z prodeje výrobků, zboží nebo služeb. „Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb“ jsou pojmem z účetnictví a vykazují se ve výkazu zisku a ztrát (viz vyhláška č. 500/2002 Sb.). Subjekt kompenzačního bonusu, který pro účely zjištění příjmů podle zákona o daních z příjmů účtuje v soustavě tzv. podvojného účetnictví, zohledňuje výnosy vykázané v položce „Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb“ účetnictví. K jiným výnosům vykazovaným ve výkazu zisku a ztrát, které mohou mít pravidelný i mimořádný charakter, tj. k ostatním provozním výnosům (zejména výnosy z prodeje dlouhodobého majetku), k finančním či mimořádným výnosům se nepřihlíží. V případě finančních výnosů se zejména jedná o výnosy získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů jako jsou dividendy, úroky z vkladů, tržby z prodeje cenných papírů. Za mimořádné výnosy lze považovat výnosy vzniklé z neočekávaných událostí, například náhrady od pojišťovny. Subjekty, které v soustavě tzv. podvojného účetnictví neúčtují, musí posoudit, které příjmy by byly tržbami z prodeje výrobků, zboží a služeb, pokud by bylo vedeno. Zjednodušeně řečeno se jedná o peněžní prostředky, které daný subjekt získal z prodeje vlastních výrobků, zboží nebo za poskytnutí služby v rámci své provozní činnosti, tedy z předmětu svého podnikání, resp. z jeho činnosti, kterou lze považovat za podstatnou a která je tedy hlavním zdrojem jeho obživy.

  Nejsem účetní, takže doporučím to případně konzultovat i s vaší účetní, osobně mám ale za to, že zmíněný bonus vyplacený od pivovaru nebude spadat pod tržby z prodeje výrobků a služeb, ale bude se jednat spíše o mimořádný příjem, ke kterému se nepřihlíží

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď