Nemocenská zpětně při pozitivním testu na COVID

Otázka

Dobrý den, pracuji v nepřetržitém provozu.

Měla pátek sobota neděle noční směnu. Po příjezdu do práce na mě viděl mistr, že mi není dobře a udělal mi antigenní test na covid 19. Test byl pozitivní, poslal mě tedy ihned domů.

Po proležení v teplotách a vydatném kašli, hned v pondělí jsem přes moji obvodní lékařku byl vyslán na PCR test, který už vyšel negativní.

Když jsem požádal lékařku o vypsání pracovní neschopnosti od pátku, bylo mi řečeno, že to takhle zpětně nemůže. V práci mi to teď nechtějí zaplatit. Co jsem udělal blbě a jak se mám bránit.

Předem děkuji

Vyřešeno
, David 2 roky 1 Odpověď 671 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Váš ošetřující lékař má možnost vystavit neschopenku až 3 dny zpětně. Dokonce je možné vystavení neschopenky zpětně, i za delší dobu – pak už ale lékař potřebuje souhlas OSSZ.

  Viz. zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 57, odstavec 3:

  (2) Dočasná pracovní neschopnost začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil, pokud se dále nestanoví jinak.

  (3) Ošetřující lékař může v případě, že pojištěnec nemohl navštívit ošetřujícího lékaře nebo v jiných odůvodněných případech rozhodnout, že dočasná pracovní neschopnost pojištěnce vznikla i přede dnem uvedeným v odstavci 2; za období delší než 3 kalendářní dny přede dnem, v němž dočasnou pracovní neschopnost zjistil, však může ošetřující lékař, nejde-li o vznik dočasné pracovní neschopnosti podle odstavce 1 písm. g), tak učinit jen po předchozím souhlasu příslušného orgánu nemocenského pojištění uděleného na základě žádosti ošetřujícího lékaře.

  Rozhodnutí, zda se jedná o odůvodněný případ pro vystavení neschopenky zpětně, nebo ne, je v kompetenci vašeho lékaře. Nevím, zda se jednalo o případ, kdy vám neschopenku zpětně vystavit nechtěl, nebo jaký byl důvod.

  Doporučím vám tedy, abyste se obrátil na svou lékařku a řešil to s ní. Možnost vystavení neschopenky zpětně, jí příslušný zákon dává.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď