Spisovatel – jednorázový roční příjem za knihu (jak zdanit autorský honorář)

Otázka

Dobrý den, mám trvalé bydliště v ČR, ale nejsem tam zaměstnán, nepodnikám, nejsem student ani veden jako nezaměstnaný. Jsem pro ČR OBZP. Sám si platím zdravotní pojištění, sociální ne.

Nyní mi vyšla v ČR kniha. Peníze od nakladatele dostávám jednou ročně, v únoru. Zdanit je musím já.

Jedná se o částku kolem 60 – 70 tisíc korun. Jiné příjmy v ČR nemám. Jak je možné tuto situaci řešit?

Samozřejmě, že chci příjem zdanit, ale pokud si budu muset založit ŽL a platit zdravotní a sociální pojištění, je téměř jisté, že to bude celkově dělat víc než roční příjem z knih.

Jak bych měl postupovat? Je možné mít ŽL neaktivní a „aktivovat“ ho pouze v tom jediném měsíci, kdy mám skutečně příjem a v ostatních 11 měsících, kdy jsou mé příjmy 0 Kč ho držet pozastavený a neplatit nic.

Vyřešeno
Jan 10 měsíců 1 Odpověď 328 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Autorské honoráře do 10 000 Kč, se daní srážkovou daní 15%. To za vás řeší nakladatel nebo příslušná redakce.

  Autorské honoráře nad 10 000 Kč, nebo pokud se jedná o opakovaný příjem, který má všechny znaky výdělečné činnosti, se daní klasicky, formou daňového přiznání.

  Jako spisovatel, nepotřebujete živnostenský list.

  Pro některé výdělečné činnosti, není potřeba živnostenské oprávnění. Jedná se o činnost autorů (nebo i nezávislá povolání jako je herec, hudebník, ŽL není potřeba ani u zemědělské výroby, nebo u některých profesí, které se řídí zvláštními právními předpisy, jako jsou notáři, advokáti, soudné exekutoři, znalci, apod.).

  Něco jiného je ale to, že vydáním knihy, kdy váš příjem nebude jenom jednorázový, ale pravidelný, se stáváte samostatně výdělečnou osobou, se vším co s tím souvisí.

  Je zde oznamovací povinnost (do 8 dní) u ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení), u zdravotní pojišťovny a také u finančního úřadu.

  Pokud by se u vás jednalo o hlavní činnost (tj. nemáte žádnou jinou „hlavní činnost“ – nejste zaměstnaný, nepodnikáte, nejste osoba na mateřské/rodičovské, student nebo například důchodce), pak se na vás vztahují i povinné minimální odvody (sociální a zdravotní pojištění). Případně je možnost platit jenom paušální daň.

  Jako samostatně výdělečná osoba, máte povinnost podávat jednou za rok daňové přiznání a přehledy o příjmech pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.

  V daňovém přiznání si můžete uplatnit náklady (buď ty skutečné podle účetnictví nebo daňové evidence nebo paušální – u spisovatelů mohou být paušální náklady 40% z příjmu). Z toho, co zůstává po odečtení paušálních nákladů, platíte daň 15% (je možnost uplatnit daňovou slevu, nebo odečitatelné položky pro snížení daňového základu, atd.).

  Z vyměřovacího základu (jedna polovina ze zisku; tj. 50% z toho, co zůstává po odečtení nákladů) se platí sociální pojištění (29,2%) a zdravotní pojištění (13,5%).

  Jsou zde i minimální zálohy pro OSVČ – u hlavní činnosti je to aktuálně 2944 Kč na sociální pojištění (u vedlejší činnosti by to bylo jen 1178 Kč) a 2722 Kč na zdravotní pojištění (u vedlejší činnosti se zálohy na zdravotní pojištění v prvním roce neplatí – platíte až na základě podaného přehledu, nebo v dalších letech podnikání). Pro rok 2024 a následně i pro rok 2025, se plánuje poměrně velké zvýšení minimální zálohy na sociální pojištění (až na cca 5500 Kč).

  Případně je možné platit pouze paušální daň (ta zahrnuje sociální, zdravotní a daň). Paušální daň pro I. pásmo (nízké příjmy) je aktuálně 6208 Kč měsíčně.

  Podnikání je možné kdykoliv přerušit, a to i opakovaně. Je řada podnikatelů, kteří svou výdělečnou činnost provozují jenom sezóně. Při přerušení samostatně výdělečné činnosti, je to nutné oznámit do 8 dní na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ. Stejná lhůta platí i pro obnovení přerušení činnosti.

  Při přerušení musíte oznámit i dobu, na jakou bude podnikání přerušeno (není možné přerušení činnosti na dobu neurčitou).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď