Kompenzační bonus – je nárok a jak vyplnit žádost?

Otázka

Dobrý den, přítel pracuje jako OSVČ v oboru zednické práce.

Za měsíc listopad a prosinec mu zásadně klesly příjmy z důvodu zrušení zakázek, kvůli obávám z COVIDu. Má nárok na kompenzační bonus?

Popřípadě co tedy uvést v kolonce: významně dotčené činnosti?

Za případnou radu moc děkuji.

Vyřešeno
Andrea K. 2 roky 1 Odpověď 809 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Na kompenzační bonus pro OSVČ 2022, je nárok při splnění podmínek stanovených zákonem o Kompenzačním bonusu 2022 – zákon číslo 519/2021 Sb. Samotný pokles příjmu (tržeb) je sice jednou z podmínek, nikoliv jedinou.

  Nárok na kompenzační bonus má OSVČ, pokud u něj došlo v bonusovém období k poklesu příjmu (tržeb z prodeje výrobků a služeb), alespoň o 30%. Tento pokles by měl být způsoben z některého z důvodů stanovených v zákonu – viz paragraf 8:

  (1) Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 70 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Činnost se nepovažuje za významně dotčenou, pokud je tento pokles příjmů zjevně způsoben převážně jinými důvody než

  a) dopadem opatření podle § 1,

  b) péčí o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážkou v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo

  c) nařízenou karanténou nebo izolací podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“) v případě subjektu kompenzačního bonusu.

  Posuzují se příjmy ve srovnávaném období oproti příjmům (průměrem za 3 měsíce) ve srovnávacím období.

  Pro první kompenzační období od 22. 11. 2021 do 31. 12. 2022, se posuzují příjmy za prosinec 2021 (příjmy za listopad, tedy nehrají roli), oproti průměrné výši příjmu ve srovnávacím období (3 měsíce v rozhodném období od 1. 6. 2021 do 31. 10. 2021).

  Pro druhé kompenzační období od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022 to budou příjmy za leden 2022, atd.…

  Posoudit, zda byl pokles příjmu způsoben z důvodů uvedených v zákoně, asi budete muset vy sama. Pokud je mi známo, tak na oblast stavebnictví, se žádné přímé omezení nevztahovaly, ale v této oblasti se vůbec nepohybuji a nic moc o tom nevím.

  Do kolonky „významně dotčené činnosti“ se uvádí všechny podnikatelské činnosti, které byly významně dotčeny (došlo k poklesu příjmu).

  Řada podnikatelů, provozuje více než jednu činnost. Mohla být omezena jen jedna z nich, jen některé nebo i všechny. Do této kolonky by tedy mělo být uvedeno to, na co má váš přítel vystavený živnostenský list – pokud má ŽL na více činností a byly dotčeny všechny, pak zde může být více činností.

  Podrobný návod a pokyny pro vyplnění žádosti o kompenzační bonus, je možné najít na webu Finanční správy zde.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď