ŽL student a přídavky na dítě a příspěvek na bydlení

Otázka

Dobrý den,

Syn je student SŠ 19 let a našel si brigádu, kde si musel založit ŽL, ta brigáda bude jen na měsíc a půl teď o prázdninách, po brigádě ŽL pozastaví.

Pobíráme příspěvek na bydlení a přídavek na dítě. Budeme mít na ty dávky nárok, a jak máme doložit jeho příjmy ve formuláři?

Bude se to dokládat až příští rok po daňovém přiznání, není nám to vůbec jasné?

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, , , Ljuba 1 rokem 1 Odpověď 2315 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Do rozhodného příjmu, podle kterého se posuzuje nárok na různé sociální dávky (jako je například příspěvek na dítě nebo příspěvek na bydlení), se započítávají skoro „všechny“ příjmy, všech osob v rodině (ve společné domácnosti).

  Podrobný výčet všech příjmů, je uveden v paragrafu 5, zákona o státní sociální podpoře. Je tam současně i řada různých výjimek.

  Pro příjmy nezaopatřených dětí (tj. například i studentů, až případně do 26 roků), platí právě jedna taková výjimka.

  Příjmy, které děti získají během letní brigády (o prázdninách), se nezapočítávají do celkových příjmů v rodině (ve společné domácnosti), které mají vliv na nárok na sociální dávky.

  Konkrétně se jedná o ustanovení odstavec 8, paragraf 5, zákon číslo 117/1995 Sb.:

  (8) Pro stanovení rozhodného příjmu se nepovažuje za příjem

  a) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 příjem nezaopatřeného dítěte, a to ve výši po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy a případně po odpočtu částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů,

  b) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 2 za každý z měsíců červenec a srpen částka odpovídající jedné dvanáctině ročního příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti za kalendářní rok, za který se zjišťuje rozhodný příjem, nebo v případech uvedených v odstavci 5 částka tam uvedená, jestliže podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost trvala po celý takový měsíc.

  Pro vás je podstatné to, co je uvedeno v bodu b). Příjmy dítěte z podnikání, se během letních prázdnin nebudou počítat do celkových příjmů v rodině.

  Týká se to ale jen měsíců červenec a srpen. Pokud by dítě mělo nějaké příjmy už v červnu nebo následně v září, pak by se to již počítalo do celkových příjmů.

  Předpokládám, že se bude jednat o začínajícího podnikatele, který má podnikání jako vedlejší činnosti – tj. má i nadále status studenta. Pokud by začal podnikat po ukončení studia, pak by to již byla hlavní činnost, s povinností platit příslušné minimální zálohy pro HČ.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď