Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  To, že jste „jen“ OSVČ vedlejší, není nijak na překážku pro možnost získání nového kompenzačního bonusu za únor a březen 2021. Nijak nevadí ani rodičovská.

  Záleží ale na tom, zda budete splňovat příslušné podmínky. U nového kompenzačního bonusu musí být splněna především podmínka převažujícího příjmu. A dále poklesu příjmu z podnikání alespoň o 50%.

  Nárok na kompenzační bonus máte, pokud příjem z podnikání (z omezené činnosti) byl vaším převažujícím příjmem.

  Posuzují se příjmy pouze podle paragrafu 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmu. Rodičovský příspěvek, který zřejmě nyní pobíráte, se tedy vůbec nehodnotí (rodičovský příspěvek, je sociální dávka, není to příjem podle zmíněných paragrafů).

  Příjem se posuzuje ve srovnávacím (nebo případně rozhodném období). Pro kompenzaci za únor 2021:

  • Srovnávací období je listopad 2018 až leden 2019 nebo
  • Srovnávací období je listopad 2019 až leden 2020 nebo
  • Je možné použít i rozhodné období červen 2020 až září 2020

  U kompenzace za březen 2021, se srovnávací období o měsíc posouvá, to rozhodné je stejné.
  Ve srovnávacím období (stačí si vybrat jedno u nich) nebo případně v rozhodném období, musí být příjem z podnikání (z omezené činnosti), vaším převažujícím příjmem.

  Jak již bylo uvedeno, rodičovský příspěvek se nijak neposuzuje. Posuzoval by se například příjem ze zaměstnání, z jiné oblasti podnikání, než jaká je aktuálně omezena, nebo například příjem z pronájmu, apod.

  Pokud by ve zvoleném období převažoval například příjem ze zaměstnání, pak na kompenzační bonus není nárok.

  Další podmínkou je to, že došlo k poklesu příjmu alespoň o 50%. U kompenzace za únor 2021 se posuzují příjmy za leden 2021, oproti průměrné výši příjmů ve srovnávacím období (rozhodné období se u této části nepoužívá). Nárok je v případě, že příjem za leden, byl o 50% nižší než průměrná výše příjmu ve srovnávacím období.

  U kompenzace za březen je to opět o jeden měsíc posunuté – porovnává se příjem za únor 2021, oproti průměru ve srovnávacím období.

  Příjmy – pokud nevedete účetnictví – se posuzují podle data přijetí platby na účet nebo v hotovosti. Rodičovský příspěvek se v těchto příjmech vůbec neobjevuje.

  Výše kompenzačního bonusu se pak odvíjí od toho, kolik by váš průměrný příjem ve srovnávacím období. Je to maximálně 1000 Kč za den (tj. 28 0000 Kč za únor 2021 a 31 000 Kč za březen 2021), ale může to být i podstatně méně.

  Například – pokud byste za leden 2021 měla příjem z podnikání 0 Kč, a průměrnou výši příjmů ve srovnávacím období 15 0000 Kč, pak budete mít nárok na kompenzační bonus za únor ve výši 15 000 Kč.

  Pokud byste ale v lednu měla příjem například 5000 Kč, pak už bude kompenzační bonus jenom 10 000 Kč.

  Na kompenzaci 28 000 Kč za únor 2021, dosáhnete jen tehdy, že byl váš průměrný příjem ve srovnávacím období, alespoň v této výši (při nulových příjmech za leden 2021).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď