Doba určitá, pracovní neschopnost, ukončení pracovního poměru

Otázka

Dobrý den, před měsícem jsem přijmula uklízečku na dobu určitou do května 2022.

Po několika dnech dotyčná přišla s pracovní neschopností, a jasně dala najevo, že má v plánu být na neschopence až do toho května. V podstatě se mi na místě vysmála do očí, že prý šla do práce jen kvůli neschopence.

Jelikož si nemohu dovolit být bez zaměstnance a dotyčná osoba je evidentně nespolehlivá, je nějaká možnost jak s ní pracovní poměr rozvázat?

Děkuji

Vyřešeno
Martina S. 2 roky 1 Odpověď 761 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Z pozice zaměstnavatele záleží na tom, zda jste s daným zaměstnancem sjednala zkušební dobu nebo ne. Zkušební doba, je sice obvyklou součástí snad každé pracovní smlouvy, není ale povinná.

  Pokud máte se zaměstnancem sjednánu zkušební dobu platným způsobem (musí být sjednána nejpozději v den nástupu, nesmí být delší než 3 měsíce, u pracovní smlouvy na dobu určitou nesmí překročit polovinu sjednané doby zaměstnání), pak máte možnost využít zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

  Jak zaměstnanci, tak i zaměstnavateli, dává zákoník práce možnost ukončení pracovního poměru ve zkušební době v podstatě ihned, bez uvádění důvodu.

  Pro zaměstnavatele platí pouze omezení, že ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době, nesmí dojít během prvních 14 dní pracovní neschopnosti zaměstnance.

  Po dobu prvních 14 dní, kdy má zaměstnanec nárok i na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele, nemůže být ukončen pracovní poměr ve zkušební době (ze strany zaměstnavatele, zaměstnanec může kdykoliv). Od 15 dne, už ale k ukončení dojít může.

  Viz paragraf 66, zákoník práce:

  § 66 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

  (1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

  (2) Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.

  Pokud by ale nebyla sjednána zkušební doba, pak jsou možnosti ukončení pracovního poměru jen velmi omezené. Během pracovní neschopnosti zaměstnance, mu nemůžete dát výpověď, z běžných důvodů.

  Viz paragraf 53, zákoníku práce:

  § 53

  (1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je

  a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,

  Se zaměstnancem byste mohla ukončit pracovní poměr jen dohodou – ale to by předpokládalo jeho souhlas, o čemž pochybuji.

  Případně je možná i výpověď na základě některého z méně obvyklých důvodů, ty ale zřejmě nejsou pro danou situaci relevantní.

  Mohlo by se jednat o níže uvedené důvody uvedené v paragrafu 52. Na ostatní zákonné důvody pro výpověď v paragrafu 52, se vztahuje zákaz výpovědi během neschopenky (resp. upřesnění je možné najít ještě v paragrafu 53).

  § 52

  Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

  a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

  b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

  g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi,

  h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď