Nárok na kompenzační bonus během rodičovské

Otázka

Dobrý den,

pracovala jsem dlouhá léta na HPP. S nástupem na mateřskou tj. 7/2019, jsem obnovila živnost, kterou jsem měla dlouhodobě pozastavenou a je v jiném oboru než jsem byla zaměstnancem a vznikl nárok na mateřskou – HPP.

V únoru 2020 jsem přešla na rodičovskou, která mi stále běží. Jsem matkou samoživitelkou. Od 5/2020 mám k rodičovské pravidelné příjmy z podnikání jako OSVČ, až do ledna 2021.

Od února z důvodu opatření, nemohu svou činnost vykonávat, nejen vzhledem k omezením a rovněž uzavřením mini školiček.

Mám nárok na kompenzační bonus, když je mým srovnávacím obdobím vzhledem k příjmům pouze období 5/2020-1/2021?

Vyřešeno
, Lucie 3 roky 1 Odpověď 443 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Pokud jste obnovila činnost od 7/2019, pak by pro vás u kompenzace za únor 2021, měly být srovnávacím obdobím měsíce listopad 2019 až leden 2021. A u kompenzace za březen 2021, by to měly být měsíce prosinec 2019 až únor 2020.

  Možnost zvolit si srovnávací období, z prvních 8 měsíců po zahájení podnikání by se vás týkala pouze v případě, že byste k 1. listopadu 2019 (nebo k 1. prosinci 2019) nebyla, a zahájila podnikání až později. Pak byste si mohla zvolit kterékoliv 3 měsíce během prvních 8 měsíců po zahájení podnikání.

  Viz zákon o novém kompenzačním bonusu, zákon číslo 95/2021, paragraf 8:

  (3) Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí.

  (4) V případě, kdy se subjekt kompenzačního bonusu podle § 2 stal osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění později než v první den srovnávacího období určeného podle odstavce 3, je srovnávacím obdobím kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 8 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byl touto osobou.

  Pro možnost volby srovnávacího období, není až tak podstatné to, kdy jste měla reálné příjmy z podnikání, ale to od kdy jste byla osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona o důchodovém pojištění.

  Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně činnou – viz paragraf 9, zákon o důchodovém pojištění:

  (2) Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely pojištění považuje osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a

  a) vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo

  b) spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď