Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  To, že jste v částečném invalidním důchodu, nijak nebrání tomu, abyste případně měla nárok na kompenzační bonus.

  Nárok na kompenzační bonus pro OSVČ za podzim 2020, případně i za leden 2021, můžete mít v případě, že splňujete příslušné podmínky. Ty jsou upraveny zákonem číslo 461/2020 Sb. (Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2).

  Pokud jste OSVČ, pak jednou z hlavních podmínek je to, že se na vaše podnikání přímo vztahuje nějaký zákaz nebo omezení.

  Například, pokud byste měla provozovnu (fotoateliér) a z důvodu vládního (nebo jiného) nařízení, jste jej musela mít po nějakou dobu uzavřený pro zákazníky, pak by vám za tyto dny vznikal nárok na kompenzační bonus.

  Obdobné by to bylo, pokud byste své služby dodávala nějakému subjektu (jinému OSVČ/firmě), a tyto dodávky nemohla realizovat, protože by se na daný subjekt vztahovalo nějaké přímé omezení/zákaz činnosti.

  Viz. Paragraf 6 zákona 461/2020:

  § 6 Předmět kompenzačního bonusu

  (1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost bezprostředně zakázána nebo omezena opatřením podle § 1.

  (2) Předmětem kompenzačního bonusu je také výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení opatřením podle § 1 vztahujícího se na

  a) odběratele zboží, služeb nebo jiných výstupů subjektu kompenzačního bonusu, nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, jejíž výstupy lze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli, nebo

  b) osobu, v jejíchž prostorách je činnost subjektu kompenzačního bonusu vykonávána, nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, kterou lze bez zásadních obtíží vykonávat jinde.

  Pokud se ale přímo na vaše podnikání nevztahuje nějaký bezprostřední zákaz nebo omezení, pak nárok na tuto podporu není.

  Mezi další podmínky, pak patří například to, že daná podnikatelská činnost, musí být vaším dominantním zdrojem příjmu, nesmíte výt v úpadku (insolvenci), musela jste být aktivním podnikatelem k 5. 10. 2020 a případně i další podmínky, viz příslušný zákon.

  Mohu se mýlit, ale osobně mám za to, že na fotografování se vztahoval zákaz/omezení jen ve smyslu uzavření provozovny. Pokud ale takovou provozovnu nemáte, tak se na vás žádný bezprostřední zákaz nevztahoval a nárok na kompenzační bonus, tedy zřejmě nemáte (v dotazu je ale jen minimum informací, tak to pochopitelně nemohu nijak kvalifikovaně posoudit).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď