Mám nárok na kompenzační bonus za únor a březen 2021

Otázka

Dobrý den, od září jsem začala podnikat v oblasti kosmetických služeb jako OSVČ. Do té doby ve zdravotnictví.

Mám nárok na kompenzační bonus za únor a březen 2021? (Stále narážím na srovnávací období, které nemohu doložit).

Děkuji za odpověď.

Vyřešeno
Marie V. 3 roky 1 Odpověď 770 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  -1

  U kompenzačního bonusu za únor 2021, byste měla zadat příjmy (tržby) za leden 2021 a průměrnou výši příjmu (tržeb) ve srovnávacím období, které se sama zvolíte (viz dále).

  U kompenzačního bonusu za březen 2021, byste měla zadat příjmy (tržby) za únor 2021 a průměrnou výši příjmu za srovnávací období (viz dále).

  Pokud jste zahájila podnikání až v průběhu roku 2020, tak pochopitelně nemůžete doložit příjmy v běžně požadovaném srovnávacím období.

  Na vás se vztahuje ustanovení paragrafu 8, zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (zákon číslo 95/2021 Sb.):

  (4) V případě, kdy se subjekt kompenzačního bonusu podle § 2 stal osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění později než v první den srovnávacího období určeného podle odstavce 3, je srovnávacím obdobím kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 8 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byl touto osobou.

  Pokud jste začala podnikat hned od začátku září, pak by pro vás srovnávacím obdobím mohlo být například září, říjen a listopad 2020. Pokud to bylo až v průběhu září, tak byste si jako srovnávací období mohla zvolit říjen, listopad a prosinec 2020.

  Mělo by se jednat o 3 po sobě následující měsíce, během prvních 8 měsíců od začátku podnikání, během kterých jste po celou dobu byla OSVČ.

  Pokud vedete účetnictví, pak se příjmy (tržby) posuzují podle data zaúčtování (zpravidla datum vystavení faktury). Pokud účetnictví nevedete, pak je to podle data přijetí tržby v hotovosti nebo na účet.

  Pokud byste ani v takto stanoveném srovnávacím období neměla žádné příjmy, pak vám na kompenzační bonus nárok nevznikne.

  Od výše průměrného příjmu ve srovnávacím období, se také odvíjí i výše kompenzačního bonusu. Ten je „až“ 1000 Kč za den (tj. až 28 000 Kč za únor nebo až 31 000 Kč za březen 2021). Pokud máte ve srovnávacím období jen nízký průměrný příjem, pak bude kompenzační bonus nižší.

  Další podmínkou, pro nárok na kompenzační bonus je to, že příjem z podnikání (z činnosti, která má být dotčená epidemií koronaviru), byl ve srovnávacím období vaším převažujícím zdrojem příjmu.

  Posuzují se příjmy podle paragrafu 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů. Tedy příjmy ze závislé činnosti (např. příjmy ze zaměstnání), příjmy ze samotné činnosti (například příjmy z podnikání) nebo příjmy z pronájmu.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď