Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Na podzim 2020, byl schválen zákon 461/2020 Sb., podle kterého následně byly poskytovány kompenzace, během podzimní části epidemie COVID-19, a na začátku roku 2021.

  Celkem se jednalo o 6 kompenzačních období od 5. 10. 2020 do 15. 2. 2021. Možnost podání žádosti o kompenzace, za tato období ale již uplynula:

  • Obecná lhůta pro podání žádosti za první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 uplynula 5. ledna 2021.
  • Obecná lhůta pro podání žádosti za druhé bonusové období od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020 uplynula 22. ledna 2021.
  • Obecná lhůta pro podání žádosti za třetí bonusové období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020 uplynula 15. února 2021.
  • Obecná lhůta pro podání žádosti za čtvrté bonusové období od 14. 12. 2020 do 24. 12. 2020 uplynula 25. února 2021.
  • Obecná lhůta pro podání žádosti za páté bonusové období 25. 12. 2020 do 23. 1. 2021 uplynula 24. března 2021.
  • Obecná lhůta pro podání žádosti za šesté bonusové období od 24. 1. 2021 do 15. 2. 2021 uplynula 16. dubna 2021.

  Aktuálně je možné žádat o kompenzace, podle nového zákona – zákon číslo 95/2021 Sb. Zde je možné žádat o kompenzační bonus za únor až duben 2021 (a možná i za další měsíce 2021). Žádosti je stále možné podávat, a to až do:

  • Za únor 2021 = do 3. května 2021 za první bonusové období (1. 2. – 28. 2. 2021)
  • Za březen 2021 = do 1. června 2021 za druhé bonusové období (1. 3. – 31. 3. 2021)
  • Za duben 2021 = do 1. července 2021 za třetí bonusové období (1. 4. 2021 – 30. 4. 2021)

  U obou kompenzačních bonusů (jak u toho původního z podzimu 2020 podle zákona 461/2021 Sb., tak i u toho nového v roce 2021 podle zákona 95/2021 Sb.), je nutnou podmínkou pro nárok na kompenzační bonus to, že příjem z omezené činnosti (podnikání OSVČ) je převažujícím příjmem (u jednotlivých kompenzačních bonusu/období se liší to, za jaké období se převažující příjem posuzuje).

  U převažujícího příjmu, se neposuzují jenom příjmy z podnikání, ale všechny příjmy podle paragrafu 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmu.

  Takže zatímco například váš důchod, se zde nijak neprojeví (nejedná se o příjem, který by spadal pod zmíněné paragrafy), příjem z pronájmu se projeví (spadá pod paragraf 9). Pokud tedy máte příjem z pronájmu, a ten je v příslušném posuzovaném období vyšší, než příjem z podnikání, pak by nárok na kompenzační bonus nevznikal.

  Viz zákon číslo 95/2021 Sb., paragraf 6:

  (2) Předmětem kompenzačního bonusu v případě subjektu kompenzačního bonusu podle § 2 je výkon činnosti podle odstavce 1 pouze, pokud se jedná o subjekt, u něhož převažující část příjmů ve srovnávacím období bezprostředně pocházela z jedné nebo více těchto činností; přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

  A to samé i zákon 461/2021 Sb., paragraf 6:

  (3) Předmětem kompenzačního bonusu v případě subjektu kompenzačního bonusu podle § 2 je výkon činnosti podle odstavce 1 nebo 2 pouze, pokud se jedná o subjekt, u něhož převažující část příjmů v rozhodném období bezprostředně pocházela z jedné nebo více těchto činností; přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď