Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Nárok na kompenzační bonus (na který je aktuálně případně nárok, až do 23. ledna 2021), se řídí zákonem číslo 461/2020 Sb. V něm jsou definovány příslušné podmínky.

  Abyste měl nárok na kompenzační bonus jako OSVČ, musí být splněna jedna ze dvou hlavních podmínek:

  První možností je situace, kdy se na vás (vaše podnikání) přímo vztahoval nějaký zákaz nebo omezení, vydané v souvislosti s epidemií koronaviru = což se vás asi netýká, protože přímo vaše podnikání zřejmě nebylo nijak zakázáno nebo omezeno

  Druhou možností je situace, kdy minimálně 80% svých služeb dodáváte subjektům, na které se přímo vztahuje nějaké omezení nebo zákaz = což by se vás podle všeho mělo týkat, protože restaurace a hotely měly omezené podnikání snad po celou dobu od podzimu 2020

  Viz paragraf 6, zákon číslo 461/2020:

  § 6 Předmět kompenzačního bonusu

  (1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost bezprostředně zakázána nebo omezena opatřením podle § 1.

  (2) Předmětem kompenzačního bonusu je také výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení opatřením podle § 1 vztahujícího se na

  a) odběratele zboží, služeb nebo jiných výstupů subjektu kompenzačního bonusu, nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, jejíž výstupy lze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli, nebo

  b) osobu, v jejíchž prostorách je činnost subjektu kompenzačního bonusu vykonávána, nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, kterou lze bez zásadních obtíží vykonávat jinde.

  Uvedenou skutečnost, v žádosti o kompenzační bonus sice dokládáte jen čestným prohlášením, musíte být ale schopen případně doložit, že tomu tak skutečně bylo. Pokud by si Finanční úřad vyžádal příslušné podklady.

  U té druhé podmínky, může být trochu problém s formulací „nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, jejíž výstupy lze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli“.

  Tj. žádost o kompenzační bonus si určitě můžete podat, pokud se domníváte, že splňujete příslušnou podmínku. Záleží ale pochopitelně na tom, jak vaši situaci vyhodnotí Finanční úřad. Vzhledem k tomu, jak je to formulováno, je zde značný prostor pro individuální posouzení.

  Kromě této základní podmínky, musí být splněny i další. Například to, že nesmíte být v úpadku (insolvenci). Musíte být aktivním podnikatelem již k 5. 10. 2020. Nárok na kompenzační bonus je jen za konkrétní kalendářní dny, kdy byla podmínka splněna.

  Také pozor na to, že aktuálně je již 5 kompenzačních období. Přičemž například u toho prvního, za 5. 10. 2020 až 4. 11. 2020, končí možnost podat žádost, již za pár dní – 5. 1. 2021. U druhého kompenzačního období (za 5. 11. 2020 až 21. 11. 2020), končí možnost podání žádosti 22. 1. 2021.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď