Kompenzační bonus OSVČ – příjmy z jiné činnosti

Otázka

Dobrý den,

pracuji jako OSVČ v oboru, který je od března 2020 (až na krátkodobé výjimky) zakázaný – eventová produkce. Přechodně jsem si (opět jako OSVČ) našla práci, kde si přivydělávám, ovšem v úplně jiném oboru.

Budou se mi tyto příjmy započítávat jako tržby při žádosti o bonus OSVČ dle připravovaných změn od února 2021?

Dle odpracovaných hodin se mi výdělek pohybuje buď těsně pod, nebo nad 50% průměrného výdělku ze srovnávacího období. Z eventové produkce (moje hlavní výdělečná činnost) mám v současné době tržby 0,- Kč.

Děkuji mnohokrát.

Vyřešeno
, Tereza 3 roky 1 Odpověď 783 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Pokud jako OSVČ vykonáváte více různých činností, tak se rozlišuje, které z činností byly omezeny a které ne. Ty omezené, by měly být vaším hlavním zdrojem příjmu a současně by u nich měl být pokles alespoň o 50%.

  Podstatné tedy je to, aby příjem z omezené činností (u vás tedy eventová produkce), byl ve srovnávacím nebo rozhodném období, vaším převažujícím zdrojem příjmu.

  Srovnávací období je buď listopad 2018 až leden 2019, nebo listopad 2019 až leden 2020 (u dalších období se to vždy o měsíc posouvá). Případně je možné použít rozhodné období (červen 2020 až září 2020).

  Tj. pokud ve srovnávacím období (nebo rozhodném), byl příjem z omezené činnosti (produkce eventů), vaším hlavním příjmem, pak byste nárok mít mohla.

  Viz paragraf 6, Zákon 95/2021 Sb. (zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021):

  (1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, v bonusovém období, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, pokud jedna nebo více těchto činností byly významně dotčeny v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření podle § 1, a to zejména z důvodu

  a) nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,

  b) karantény nebo izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví (dále jen „karanténa“) subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,

  c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,

  d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo

  e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

  (2) Předmětem kompenzačního bonusu v případě subjektu kompenzačního bonusu podle § 2 je výkon činnosti podle odstavce 1 pouze, pokud se jedná o subjekt, u něhož převažující část příjmů ve srovnávacím období bezprostředně pocházela z jedné nebo více těchto činností; přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

  Dále je důležité, aby příjem z omezené činnosti, byl minimálně o 50% nižší. Opět se to týká konkrétní činnosti. Posuzují se příjmy za předcházející měsíc (u kompenzace za únor 2021, to budou příjmy za leden 2021, u kompenzace za březen to budou příjmy za únor, atd.), oproti příjmům ve srovnávacím období (průměrná výše příjmu).

  Viz paragraf 8, zákon 95/2021 Sb. (zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021):

  (1) Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období.

  (2) Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období.

  (3) Srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období. Lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď