Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Zákon o kompenzačním bonus (zákon číslo 461/2020 Sb.), kteří řeší podporu pro OSVČ (nebo i pracovníky na dohodu o DPP či DPČ nebo i pro společníky malých s.r.o firem), je koncipován tak, že na podporu během podzimní epidemie koronaviru COVID (říjen až prosinec), dosáhne jen menší část OSVČ.

  Na rozdíl od jarních měsíců, kdy byla podpora pro OSVČ dostupná „skoro všem“ živnostníkům, na podzim, je to poměrně přísně omezeno.

  Nárok na podporu (kompenzační bonus), vzniká pouze v případě, že podnikání OSVČ bylo přímo omezeno/zakázáno, některým opatřením proti epidemii.

  Tj. nárok vzniká například jen v případě, že vláda rozhodla o uzavření provozovny – například, pokud by váš syn provozoval fotoateliér, který by musel být během epidemie uzavřený z rozhodnutí vlády (nebo jiného státního subjektu), pak by měl na podporu nárok (po dobu nuceného uzavření fotoateliéru).

  Nárok by případně byl i v případě, že by váš syn dodával 80% svých služeb jiným subjektům (firmám, jiným OSVČ), které museli přerušit/omezit svou činnost.

  Pokud je ale situace vašeho syna taková, že u něj došlo „jenom“ k poklesu množství práce (zakázek), pak bohužel během podzimní epidemie, nárok na podporu (kompenzační bonus) nemá.

  § 6 Předmět kompenzačního bonusu

  (1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost bezprostředně zakázána nebo omezena opatřením podle § 1.

  (2) Předmětem kompenzačního bonusu je také výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu nebo omezení opatřením podle § 1 vztahujícího se na

  a) odběratele zboží, služeb nebo jiných výstupů subjektu kompenzačního bonusu, nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, jejíž výstupy lze bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli, nebo

  b) osobu, v jejíchž prostorách je činnost subjektu kompenzačního bonusu vykonávána, nejedná-li se o činnost subjektu kompenzačního bonusu, kterou lze bez zásadních obtíží vykonávat jinde.

  Tj. pokud se na podnikatelskou činnost vašeho syna přímo nevztahuje nějaké omezení, pak nárok na podporu (kompenzační bonus nemá).

  Mezi případné další podmínky patří mimo jiné i to, že OSVČ nesmí být v úpadku (insolvenci), nesmí být nespolehlivým plátcem daně a další podmínky.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď