Nárok na kompenzaci pro OSVČ během podzimu

Otázka

Dobrý den, jsem OSVČ – ubytování a vývoz zboží do EU.

Mám nárok na kompenzační bonus, pokud v rozhodném období od 1.6.- 30.9. byly příjmy z ubytování 37110,- Kč (bez DPH a poplatků pro obec 31635,-) a příjmy z jediného vývozu 77249,- ?

Za zboží jsem samozřejmě musela zaplatit výrobci a to částku 69177,-. Takže vlastně příjem ze samostatné činnosti byl pouze 8072,- Kč plus příjmy z ubytování.

Děkuji moc za zprávu.

Zdravím a přeji krásný den

Vyřešeno
Naděžda 3 roky 1 Odpověď 704 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Nárok na kompenzační bonus během podzimu 2020, je podmíněn splněním příslušných podmínek. Ty jsou definovány zákonem číslo 461/2020 Sb., Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

  Nárok na podporu pro OSVČ vzniká v případě, že daná podnikatelská činnost byla přímo omezena (nebo úplně zakázána), některým z nařízení souvisejících s epidemií koronaviru.

  Pokud se na vás nějaké omezení vztahovalo (což by podle všeho mělo – na poskytování ubytovacích služeb), pak vám po ty dny, kdy pro vás platilo příslušné omezení/zákaz, vzniká nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den. Žádost je možné uplatnit jen za konkrétní dny, kdy se na vás vztahovalo omezení.

  § 6 Předmět kompenzačního bonusu

  (1) Předmětem kompenzačního bonusu je výkon samostatné výdělečné činnosti nebo výkon činnosti společnosti s ručením omezeným, které je subjekt kompenzačního bonusu společníkem, a to v kalendářním dni, ve kterém byla tato činnost bezprostředně zakázána nebo omezena opatřením podle § 1.

  Jednou z doplňujících podmínek pro nárok na kompenzační bonus je pak i to, že z dané podnikatelské činnosti, která byla omezena některým nařízením, byla dominantní část vašeho příjmu v rozhodném období.

  (3) Předmětem kompenzačního bonusu v případě subjektu kompenzačního bonusu podle § 2 je výkon činnosti podle odstavce 1 nebo 2 pouze, pokud se jedná o subjekt, u něhož převažující část příjmů v rozhodném období bezprostředně pocházela z jedné nebo více těchto činností; přitom se zohlední pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů.

  Rozhodným obdobím je období od 1. června 2020 do 30. září 2020.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď