Pracovní neschopnost a výpověď – mohu dát výpověď během neschopenky?

Otázka

Dobrý den, chci se zeptat, jestli je možné, když jsem na pracovní neschopnosti a chci dát sama klasickou 2 měsíční výpověď?

Jde mi o to, že pokud ji dám k určitému datu, jestli můžu pokračovat na PN, a jakmile doběhnou 2 měsíce, mohu odejít?

Jde mi o to, už v práci nebýt, a dát výpověď s ukončením.

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, Mirka 1 rokem 1 Odpověď 1644 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  1

  Omezení, které se vztahují na výpověď během pracovní neschopnosti zaměstnance, se týkají pouze zaměstnavatele. V zákoníku práce, je stanoven zákaz výpovědi od zaměstnavatele, v některých konkrétních situacích.

  Pokud je zaměstnanec na neschopence, tak mu zaměstnavatel nesmí dát „klasickou“ výpověď pro nadbytečnost, apod. Výpověď je možná jen v některých omezených případech – například pokud by docházelo k zániku firmy, apod.

  Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 53:

  § 53 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem

  (1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je

  a) v době, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa nebo je uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,

  Výše uvedené se ale týká jenom výpovědi, kterou by vám dával zaměstnavatel. Pro zaměstnance v zákoníku práce žádné omezení není.

  Zaměstnanec, může dát výpověď „kdokoliv“ – není žádné omezení. Výpověď tedy můžete dát i během své pracovní neschopnosti.

  Aby byla výpověď platná, tak musí být dána písemně. Můžete tedy napsat dopis a poslat jej zaměstnavateli doporučeně, nebo přes datovou schránku. Prosté oznámení po telefonu nebo jen emailem, nestačí.

  I když dáte výpověď během pracovní neschopnosti, tak se tím pro vás nic nemění. Tím, že vaše neschopenka začala během pracovního poměru, tak máte nadále nárok na nemocenské dávky. A to jak během výpovědní lhůty, tak případně i po skončení zaměstnání.

  Na neschopence (s nárokem na nemocenské dávky), můžete být dále i po skončení výpovědní doby, když už budete nezaměstnaná. Na nemocenské dávky, může být nárok až 380 dní od začátku neschopenky.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď