Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Nemocenské dávky, stejně jako například výplata, podpora v nezaměstnanosti nebo i různé sociální dávky, jsou vypláceny až zpětně. Tj. v měsíci březnu, dostáváte dávky (či výplatu), na které vám vznikl nárok za měsíc únor. Dávky (či mzda), na kterou vám vznikne nárok za březen, dostáváte v dubnu, atd.

  Pokud jste v pracovní neschopnosti od 14. 2. 2022, pak za prvních 14 na neschopence, nedostáváte nemocenské dávky, ale náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele (za předpokladu, že jste zaměstnaný, v zaměstnání, kde vám vzniká účast na nemocenském pojištění).

  Během prvních 14 dní, je nárok na náhradu mzdy (či platu) od zaměstnavatele. Ta je ve výši 60% z redukovaného průměrného výdělku, a dostáváte ji za skutečně zameškané/neodpracované hodiny.

  Náhradu mzdy za nemoc, by vám měl zaplatit zaměstnavatel, společně se zbylou částí mzdy za měsíc únor. Zde záleží na tom, jaký je případně výplatný termín u vašeho zaměstnavatele.

  Pokud vám nepřišla výplata za únor (společně s náhradou mzdy za nemoc), pak je to nutné řešit přímo se zaměstnavatelem (zřejmě se mzdovou účetní).

  Pokud by byla pracovní neschopnost zahájena až po skončení zaměstnání (během ochranné doby), pak během prvních 14 dní, nedostáváte vůbec nic. Na náhradu mzdy, za prvních 14 dní na neschopence, je nárok pouze, kdy jste zaměstnaný (po ukončení pracovního poměru, již nárok není).

  Na nemocenské dávky, vzniká nárok až od 15 dne na neschopence. Pak je nárok na nemocenskou ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu (resp. nemocenská se postupně zvyšuje až na 72%). Nárok na nemocenské dávky je za každý kalendářní den (včetně víkendu).

  Nemocenské dávky, jsou vypláceny v následujícím kalendářním měsíci (nebo případně po ukončení neschopenky, pokud by to nebyl celý měsíc). Obecně platí, že OSSZ vyplácí dávky do 30 dnů, od vzniku nároku na dávku.

  Pokud by vám nemocenská nepřišla ani do 30 dnů (tj. do konce následujícího měsíce), tak se můžete obrátit přímo na ČSSZ – například prostřednictvím bezplatné linky 800 050 248.

  Případně je možné vyplnit online formulář – Žádost o prověření nevyplacené dávky nemocenského pojištění po více než 30 dnech od uplatnění žádosti, který najdete zde.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď