Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Pokud máte více zaměstnání, pak je možné, abyste byla v pracovní neschopnosti ve všech zaměstnáních. Při splnění příslušných podmínek, pak můžete mít nárok na nemocenskou na základě obou těchto zaměstnání.

  Během pracovní neschopnosti, nejprve dostáváte náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele.

  Zaměstnavatel, platí během prvních 14 dní, za skutečně neodpracované hodiny. Náhrada mzdy, je ve výši 60% z redukovaného průměrného hrubého hodinového výdělku.

  Pokud budete v pracovní neschopnosti v obou zaměstnáních, pak by vám měl náhradu mzdy za nemoc platit každý ze zaměstnavatelů (náhrada mzdy, je obvykle vyplácena společně se zbylou částí mzdy, v obvyklý výplatní termín u daného zaměstnavatele).

  Při delší neschopence, je od 15 dne nárok na nemocenské dávky. Nemocenská do 15 dne, je ve výši 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu (následně se zvyšuje až na 72%).

  Nemocenské dávky, zpravidla vyplácí stát (ČSSZ). Nemocenskou dostáváte pouze jednou. Její výše, se ale může odvíjet na základě příjmu (vyměřovacího základu) z obou zaměstnání.

  Viz paragraf 15, odstavec 2, zákon o nemocenském pojištění (zákon číslo 187/2006 Sb.):

  (2) V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Je-li nárok na tutéž dávku, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou.

  Výše nemocenské se odvíjí od denního vyměřovacího základu. Pro výpočet denního vyměřovacího základu, mohou být zohledněna obě (všechna) zaměstnání. Viz odstavec 1, paragraf 20, zákon o nemocenském pojištění

  § 20

  (1) Vznikne-li v případě souběhu více pojištění u pojištěnce, který splňuje podmínky nároku na výplatu téže dávky, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, z více pojištění (§ 14 odst. 2 věta druhá), nárok na výplatu této dávky

  a) od stejného dne, stanoví se nejprve denní vyměřovací základ z každé pojištěné činnosti, z níž pojištěnec uplatnil nárok na výplatu dávky, podle § 18 a 19 a za denní vyměřovací základ pro stanovení dávky se považuje úhrn těchto denních vyměřovacích základů,

  b) od různých dnů, stanoví se ke dni, od něhož vznikl nárok na výplatu dávky z další pojištěné činnosti, denní vyměřovací základ znovu tak, že za tento základ se považuje úhrn denního vyměřovacího základu před úpravou podle § 21, který byl použit pro výpočet vyplácené dávky, a denního vyměřovacího základu stanoveného podle § 18 a 19 z další pojištěné činnosti, v níž vznikl nárok na výplatu dávky.

  Tj. během prvních 14 dní, dostáváte „nemocenskou“ 2x (od každého zaměstnavatele samostatně). Od 15 dne pak dostáváte nemocenskou už jenom jednou, pro výpočet se zohlední všechna zaměstnání (pokud jsou v nich splněny podmínky, pro nárok na nemocenské dávky).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď