Zrušení trvalého pobytu nežádoucí osobě

Otázka

Dobrý den,

přítelkyně koupila dům v dražbě. Poté zjistila, že v domě má trvalé bydliště několik osob, které si dobrovolně pobyt zrušit nechtějí.

Jaké jsou tedy možnosti se těchto nechtěných nájemníků zbavit.

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, Petr V. 3 roky 1 Odpověď 1083 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Roman Liška
  0

  Úplné zrušení trvalého pobytu, v podstatě není možné. Je ale možné, se obrátit na příslušný městský/obecní úřad (oddělení evidence obyvatel) a požádat o změnu trvalého bydliště.

  O změnu trvalého bydliště může požádat dotyčná osoba/osoby. Pokud to udělat nechtějí, má možnost o změnu požádat i majitel domu/bytu.

  Podstatné je zde to, zda se dané osoby v domě stále zdržují (mají zde uzavřenu platnou nájemní smlouvu). Pokud ano – pak nemůže majitel domu požadovat změnu trvalého pobytu.

  Pokud se v domě už ale dané osoby nezdržují, a nemají zde žádnou platnou nájemní smlouvu, pak je možné požádat příslušný úřad o změnu.

  Bude k tomu nutné doložit, že dané osobě/osobám, zaniklo užívací právo na daný dům (tj. doložíte zakoupení domu, číslo listu vlastnictví ve výpisu z katastru nemovitostí).

  Současně bude nutné doložit, že daná osoba/osoby, v domě již nebydlí (např. ukončení nájemní smlouvy, předávací protokol k bytu/domu, rozhodnutí soudu o zbavená užívacího práva, rozsudek o vyklizení bytu/domu, popř. čestné prohlášení/svědectví sousedů, že se dané osoby v domě již nezdržují).

  Pokud znáte novou adresu, kde dané osoby bydlí, tak ji nahlásíte (pak jim úřad změní trvalý pobyt na tuto adresu), pokud novou adresu neznáte, pak to nevadí, úřad může jejich trvalé bydliště změnit případně i na adresu městského Úřadu.

  Postup změny TP, se řídí zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Žádost je zpoplatněna 100,- Kč za každou osobu, které se ruší trvalý pobyt. Lhůta pro vyřízení je 60 dnů.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď