Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Zaměstnavatel rozhodně nemá žádné právo, „posílat“ vás na neschopenku. Pokud zaměstnavatel nemá možnost, převést vás na jinou práci (která je vhodná i pro těhotné ženy), pak se jedná jednoznačně o překážku v práci na straně zaměstnavatele.

  Povinnost zaměstnavatele převést vás na jinou práci, viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006, paragraf 41:

  § 41 Převedení na jinou práci

  (1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,

  c) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,

  g) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.

  V takovém případě (překážka na straně zaměstnavatele), má zaměstnavatel povinnost poskytnout vám náhradu mzdy, ve výši 100% průměrného výdělku. Opět, viz Zákoník práce:

  § 208

  Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 a 87).

  Tj. zaměstnavatel má povinnost převést vás na jinou práci, nebo vám poskytnout náhradu mzdy ve výši 100%. Zaměstnavatel nemá žádné právo, posílat vás na neschopenku.

  Pochopitelně pro zaměstnavatele je výhodnější, pokud je těhotná žena v pracovní neschopnosti (na rizikovém těhotenství). V takovém případě, to pro zaměstnavatele neznamená žádné zvláštní náklady navíc. S výjimkou prvních 14 dní, kdy vám platí náhradu mzdy za nemoc.

  Vy jste na tom během neschopenky ale poměrně nevýhodně. Vztahuje se na vás omezení v podobě vycházek a máte podstatně nižší příjem.

  Během neschopenky – je jedno z jakého důvodu – máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele, což je 60% z redukovaného průměrného výdělku (dostáváte prvních 14 dní).

  Následně máte nárok na nemocenské dávky ve výši 60 – 72% z redukovaného vyměřovacího základu (výše se postupně zvyšuje, od 15 do 30 dne je to 60%, od 31 do 60 dne je to 66%, od 61 dne je to 72%).

  V každém případě je ale nemocenská podstatně nižší, než to na co máte nárok od zaměstnavatele.

  Tam máte nárok na 100% průměrného výdělku. I kdyby vás zaměstnavatel převedl na nějakou jinou práci, kde byste měla nižší plat/mzdu, pak byste měla nárok na dávku nemocenského pojištění „vyrovnávací příspěvek v těhotenství“, který by vám „dorovnal“ snížený příjem do výše původní mzdy.

  Co se týká vašeho dotazu, výpočet nemocenské během neschopenky z důvodu rizikového těhotenství je stejný, jako při jakékoliv jiné neschopence. Není v tom žádný rozdíl. Viz například tato kalkulačka pro výpočet nemocenské.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď