Výpověď od zaměstnavatele během pracovní neschopnosti

Otázka

V červenci 2021 mi byl amputován malík u nohy a zjištěna cukrovka. Nyní stále ještě marodím, jelikož čekám na obuv a úplné zhojení.

Dnes mi volal zaměstnavatel s tím, že pokud se nenechám uschopnit, bude mě muset propustit.

Smlouvu mám na dobu neurčitou. Může mě propustit? Jaké jsou mé možnosti?

A co když mě propustí, protože vezme místo mě jiného zaměstnance? Jak je to s odstupným? Jak se bránit?

Děkuji za odpověď

Vyřešeno
, , , Stanislav B. 3 roky 1 Odpověď 716 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Během vaší pracovní neschopnosti, vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď. Nedovoluje mu to zákoník práce. Viz paragraf 53, zákoník práce (zákon číslo 262/2006 Sb.)

  § 53

  (1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je

  a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,

  Výjimkou z tohoto zákazu výpovědi, by byla například situace, kdy by docházelo k rušení zaměstnavatele nebo části firmy. To ale zřejmě není váš případ.

  Dokud tedy neskončí vaše neschopenka, zaměstnavatel vám nesmí dát výpověď (a myslím, že to sám moc dobře ví, a nyní vám po telefonu jen „zkoušel vyhrožovat“).

  Po skončení neschopenky, vás také zaměstnavatel nesmí „jen tak“ propustit, protože na vaše místo přijal někoho jiného. Nedovoluje mu to ustanovení v paragrafu 47:

  § 47

  Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo po skončení vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nebo zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, nebo po skončení doby poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle § 191a, nebo po skončení doby ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doby péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění, do práce, anebo nastoupí-li do práce zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy.

  Po skončení neschopenky, vám musí dát zaměstnavatel původní místo. Pouze pokud by mezi tím došlo ke zrušení pracovní pozice/pracoviště pak by vás mohl zařadit na jinou pozici.

  Pochopitelně je možné, aby vám po skončení neschopenky, dal zaměstnavatel výpověď, i na základě jiného důvodu (který mu dovoluje zákoník práce). S tím už by se toho nedalo moc dělat.

  Pokud byste měl například nahraný telefonní hovor, kde vám zaměstnavatel vyhrožoval výpovědí během neschopenky, pak by se to dalo řešit s právníkem a u soudu. Jinak je ale obrana těžká.

  Pokud bude zaměstnavatel postupovat v souladu se zákoníkem práce, tak vás samozřejmě v určitých případech propustit může (ovšem ne během neschopenky).

  Pokud by vám zaměstnavatel dal po skončení neschopenky výpověď, pak by zde byla standardní výpovědí doba (minimálně 2 měsíce) + měl byste nárok na odstupné, podle počtu odpracovaných roků (1 – 3 násobky průměrného měsíčního výdělku, případně více, pokud je to tak dojednáno například v kolektivní smlouvě).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď