Prodloužení výpovědní lhůty z důvodu nemoci či ošetřováku

Otázka

Dobrý den,

pokud podám výpověď a zaměstnavatel mi nepodepíše dohodu, ale bude trvat na 2 měsíční výpovědní lhůtě, prodlužuje se tato lhůta o dobu, kdy jsem na neschopence nebo ošetřováku?

Pokud bych byla 14 dní nemocná, tak se těch 14 dní nepočítá do výpovědní lhůty?

Děkuji

Vyřešeno
, , Lucie 2 roky 1 Odpověď 1286 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Výpovědní lhůta, se prodlužuje z důvodu pracovní neschopnosti (neschopenky), ošetřovného (nebo případně i z dalších důvodů jako je například mateřská či rodičovská dovolená, apod.), pouze v některých případech.

  K prodloužení obecně dochází pouze v případě, že se jedná o výpověď ze strany zaměstnavatele.

  Pokud dá výpověď zaměstnanec, pak se výpovědní doba neprodlužuje nikdy. Respektive k prodloužení může dojít jen v případě, že se tak zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou (písemnou formou).

  Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 51:

  § 51

  (1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce, s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být písemná.

  Pokud je to výpověď od zaměstnavatele (což ale zřejmě není váš případ), pak platí následující:

  K prodloužení výpovědi dojde pouze v případě, že by měla neschopenka/ošetřovné skončit až po uplynutí výpovědí lhůty.

  Pokud by se ale jednalo jen o krátkodobou pracovní neschopnost (například zmíněných 14 dní), která by začala po začátku výpovědní doby, ale současně by skončila před koncem výpovědní lhůty, pak se výpovědní doba neprodlužuje.

  Naopak, pokud byste například onemocněla týden před skončením výpovědní doby, a byla v pracovní neschopnosti 14 dní, tak by se výpovědní doba prodloužila. Po skončení 2 týdenní pracovní neschopnosti, by následoval ještě zbývající týden výpovědní doby.

  Je ale současně možné, aby ani v takovém případě, k prodloužení výpovědní doby nedošlo. Zaměstnanec má možnost zaměstnavateli sdělit, že na prodloužení výpovědní doby netrvá, a pak by výpovědní lhůta skončila i během pracovní neschopnosti nebo během OČR.

  Viz zákoník práce, zákon číslo 262/2006 Sb., paragraf 53, odstavec 2:

  (2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď