Delší otcovská dovolená – budu mít nárok na 2 týdny?

Otázka

Dobrý den, pokud se nám s manželkou narodí dítě na přelomu listopadu a prosince, budu jako otec dítěte mít nárok na týden otcovské dovolené. Jenže ještě v lednu 2022 (tedy stále v šestinedělí) vstoupí v platnost 14 dnů otcovské dovolené, budu si tedy v lednu moct vybrat i druhý týden?

Děkuji.

Vyřešeno
T. V. 3 roky 1 Odpověď 496 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Bc. Eva Koutná
  0

  Pokud se vám dítě narodí tak, že na začátku roku 2022 to nebude ještě 6 týdnů od narození dítěte (novela zákona, která zavádí delší otcovskou dovolenou, by měla nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2022), pak byste měl mít nárok již na 2 týdny otcovské dovolené.

  Je to přímo zakotveno v přechodném ustanovení viz:

  Při uplatňování nároku na dávku otcovské poporodní péče, vystavování příslušných dokladů a při kontrole se postupuje podle zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona i tehdy, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Jestliže podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče skončila přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a v den, v němž tento zákon nabyl účinnosti, ještě neuplynulo období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče, náleží tato dávka ještě v délce jednoho týdne, pokud tento další nástup na otcovskou nastal v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

  Záleží tedy na tom, kdy přesně se dítě narodí. Pokud by to bylo až někdy na konci listopadu nebo na začátku prosince, pak by vám to mělo určitě vycházet tak, abyste měl nárok už na 2 týdny placené otcovské dovolené

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď