Mám nárok na placené volno v zaměstnání, abych mohl být u přítomen u porodu?

Otázka

Dobrý den, za pár týdnů se nám má narodit dcera. Zajímalo by mě, jestli mám jako otec dítěte nárok na placené volno, abych mohl být přítomen u porodu?

Musí mi zaměstnavatel dát placené volno, nebo si na porodu musím vzít dovolenou?

Děkuji za informace

Vyřešeno
, , , Petr L. 3 roky 1 Odpověď 435 zobrazení 0

Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Nárok na placené nebo neplacené volno (resp. na pracovní volno s náhradou nebo bez náhrady mzdy), upravuje zákoník práce. Konkrétně se jedná o paragraf 199 (zákon číslo 262/2006 Sb.).

  V zákoně je pak odkaz na nařízení vlády, kde jsou vyjmenovány jednotlivé situace, kdy vám vzniká nárok na placené/neplacené volno. Jedná se o nařízení vlády číslo 590/2006 Sb. (Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci).

  A, V souvislosti s porodem je zde stanoveno, že na placené volno máte nárok, jen na dobu nezbytně nutnou k tomu, abyste odvezl ženu do porodnice, nebo abyste ji následně vyzvednul.

  B, Pokud chcete být v porodnici po celou dobu přítomen u porodu, tak už na placené volno nárok nemáte. V tomto případě má ale zaměstnavatel povinnost, poskytnout vám neplacené volno (volno bez náhrady mzdy) – viz příloha k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., bod 6:

  6. Narození dítěte

  Pracovní volno se poskytne na nezbytně nutnou dobu 

  a) s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět,

  b) bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).

  Jako otec dítěte máte dále nárok na placené volno po porodu. Jedná se o tzv. „otcovskou dovolenou“. Máte nárok na 7 kalendářních dní, které můžete čerpat po porodu. Kdykoliv během prvních 6 týdnů od narození dítěte.

  Nárok na placené volno pro tatínky (otce dítěte), mají jak zaměstnanci, tak i OSVČ. Během těchto 7 kalendářních dní, máte nárok na dávku z nemocenského pojištění – „otcovská“. Ta je stejně jako mateřská ve výši 70% z redukovaného vyměřovacího základu (do hrubé mzdy cca 35 000 Kč je to 70% z hrubé mzdy, pak se to snižuje).

  Otcovskou dovolenou musíte vyčerpat v jednom kuse (není si možné brát několik jednotlivých dní). Žádost o otcovskou uplatňujete u svého zaměstnavatele (OSVČ si řeší sám na OSSZ).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď