Odpověď ( 1 )

 1. Ing. Dana Černá
  0

  Na ošetřovné podle aktuálně platných podmínek, je nárok pouze po dobu 9 dní (u samoživitelů/samoživitelek 16 dní). V souvislosti s karanténou, je pak „automaticky“ nárok na ošetřovné jen u dětí do 10 roků. U starších dětí, jen pokud by byly nemocné, a bylo by potřeba, aby o ně někdo pečoval/ošetřoval je.

  Aby tedy byl nárok na ošetřovné u zdravého dítěte v karanténě, musí být dítě při zahájení karanténě (ošetřovného), mladší než 10 roků. Stačí i jen o jeden den – případné narozeniny v průběhu ošetřovného, pak už ničemu nevadí, nárok je i dále.

  Aktuálně se schvaluje nový zákon, který by měl obnovit „krizové ošetřovné“, v souvislosti s další silnou vlnou epidemie COVID.

  Tento zákon, schválila na konci listopadu vláda a 1. 12. 2021 jej pak schválil i Parlament. Aby tento zákon začal platit, je nutné ještě schválení v Senátu a podpis prezidenta. Krizové ošetřovné by mělo platit zpětně, od začátku listopadu 2021, až do konce února 2022.

  V tomto novém zákonu, jsou podmínky pro ošetřovné definovány trochu odlišně, než u běžného ošetřovného. Ošetřovné by se například mělo zvýšit na 80% (minimálně 400 Kč za den).

  Při karanténě/izolaci, uzavřené třídě, škole, školce, atd., ale bude na ošetřovné nárok stále jen u dětí do 10 roků (mladší než 10 roků při začátku OČR).

  U starších dětí (10 roků a více), nebo i u dalších osob, bude na zvýšené/prodloužené ošetřovné nárok, jen ve zvláštních případech:

  • U starších dětí by se muselo jednat o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
  • Nebo by se muselo jednat o dítě, které má speciální vzdělávací potřeby (podle školského zákona) – tj. například autistické děti, závažné poruchy učení, apod.
  • Případně se jedná o dítě/jinou osobu, která je za běžných podmínek umístěna v zařízení typu denní stacionář, které bylo kvůli epidemii uzavřeno

  U „běžných“ dětí ve věku 10 roků a více, na ošetřovné při karanténě nárok není, ani podle nového zákona.

  Trochu jiná situace by nastala, pokud by dítě 10 roků a více, bylo nemocné a potřebovalo péči jiné osoby. Pak by vám vaše lékařka mohla vypsat standardní OČR na 9 (nebo 16 dní). U zdravých dětí, ale při běžné karanténě, na ošetřovné nárok zatím není a v blízké době zřejmě ani nebude.

  Jak už ale bylo uvedeno výše – nový zákon zatím není finálně schválen, a bude o něm hlasovat ještě Senát. Ten případně může přijít i s nějakými pozměňovacími návrhy (i když to není příliš pravděpodobné, návrh nového zákona odpovídá tomu, co zde platilo i během minulého školního roku).

  Nejlepší odpověď

Přidejte odpověď